SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina X. - broj 32. Utorak, 31. prosinca 2002.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
36. Odluka o trećim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Bakra za 2002. godinu
1. Odluke za grad Bakar iz Službenih novin    Download odluke u PDF formatu
44. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti
43. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o gradskim porezima
42. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
41. Program javnih potreba u kulturi za 2003. godinu
40. Program javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja, te skrbi o djeci za 2003. godinu
39. Program javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi za 2003. godinu
38. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2003. godinu
37. Program gradnje objekata komunalne infrastrukture na području Grada Kraljevice za razdoblje od 01.01.2002. do 31.12.2005.
36. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Kraljevice za 2003. godinu
35. Proračun Grada Kraljevice za 2003. godinu
1. Odluke za grad Kraljevicu iz Službenih    Download odluke u PDF formatu
20. Odluka o II. izmjeni Proračuna Grada Krka za 2002. godinu
1. Odluke za grad Krk iz Službenih novina    Download odluke u PDF formatu
73. Zaključak broj 486/02
72. Zaključak broj 491/02
71. Odluka o povjeravanju ugovornog obavljanja komunalnih poslova-dekoracije i iluminacije na području Grada Novi Vinodolski
70. Rješenje o imenovanju ravnatelja Narodnog muzeja i galerije
69. Rješenje o razrješenju dužnosti člana Skupštine Ivanj d.o.o.
68. Dopuna Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Novi Vinodolski od 2002. do 2004. godine
67. Odluka o dodjeli priznanja Grada Novog Vinodolskog u 2002. godini
66. Odluka o određivanju naknade troškova za rad članova Gradskog vijeća, članova radnih tijela Gradskog vijeća i Gradskog poglavarst
65. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje 01.01.2003.- 01.01.2007.
64. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2003. godinu
63. Socijalni program za 2003. godinu
62. Program javnih potreba u prosvjeti u 2003. godini
60. Program javnih potreba u športu Grada Novi Vinodolski u 2003. godini
59. Program gospodarstva, gospodarenja prostorom, održavanja nekretnina u vlasništvu Grada Novi Vinodolski u 2003. godini
58. Program ostalih javnih potreba u interesu Grada Novi Vinodolski u 2003. godini
57. Program javnih potreba u području društvene brige o djeci predškolske dobi za 2003. godinu
56. Odluka o izvršenju Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2003. godinu
55. Proračun Grada Novi Vinodolski za 2003. godinu
1. Odluke za grad Novi Vinodolski iz Služb    Download odluke u PDF formatu
103. Odluka o utvrđivanju vrijednosti parametra »a« za izračun visine mjesečne zakupnine u 2003. godini
102. Zaključak o utvrđivanju visine slobodno ugovorene najamnine
1. Odluke za grad Rijeku iz Službenih novi    Download odluke u PDF formatu
21. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Jelenje za 2003. godinu
20. Proračun Općine Jelenje za 2003. godinu
19. Izmjene i dopune Proračuna Općine Jelenje za 2002. godinu
1. Odluke za općinu Jelenje iz Službenih n    Download odluke u PDF formatu
55. Odluka o II. izmjeni Proračuna Općine Klana
1. Odluke za općinu Klana iz Službenih nov    Download odluke u PDF formatu
66. Rješenje o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Lovran
1. Odluke za općinu Lovran iz Službenih no    Download odluke u PDF formatu
24. Odluka o potpisivanju povelje o prijateljstvu
23. Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture i građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2003. godinu
22. Program dodjele sredstava za poticaj gospodarstva na području Općine Matulji za 2003. godinu
21. Program javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi za 2003. godinu
20. Financijski plan resora zdravstva i socijalne skrbi Općine Matulji za 2003. godinu
19. Program javnih potreba u zdravstvu Općine Matulji za 2003. godinu
18. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2003. godinu
17. Program javnih potreba u kulturi Općine Matulji za 2003. godinu
16. Program javnih potreba u području obrazovanja u Općini Matulji za 2003. godinu
15. Program potreba u području njege, odgoja i naobrazbe djece predškolske dobi za 2002./ 2003. godinu
14. Odluka o izvršenju Proračuna Općine Matulji za 2003. godinu
13. Proračun Općine Matulji za 2003. godinu
1. Odluke za općinu Matulji iz Službenih n    Download odluke u PDF formatu
17. Odluka o izvršenju Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2003. godinu
16. I. izmjena Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2002. godinu
1. Odluke za općinu Mošćenička Draga iz Sl    Download odluke u PDF formatu
24. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o općinskim porezima
23. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje od 2002. do 2005. godine
22. Projekcija proračunskih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Općine Mrkopalj za 2004. i 2005. godinu
21. Odluka o donošenju Programa financiranja javnih potreba Općine Mrkopalj u 2003. godini
20. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Mrkopalj za 2003. godinu
19. Proračun Općine Mrkopalj za 2003. godinu
18. Odluka o izmjenama i dopunama Općinskog proračuna Općine Mrkopalj za 2002. godinu
1. Odluke za općinu Mrkopalj iz Službenih    Download odluke u PDF formatu
66. Odluka o imenovanju člana Komisije za utvrđivanje realne tržišne cijene poljoprivrednog zemljišta na području Općine Ravna Gora
1. Odluke za općinu Ravna Gora iz Službeni    Download odluke u PDF formatu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr