SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina X. - broj 32. Utorak, 31. prosinca 2002.
OPĆINA MATULJI
3B2 HTML

15.

Na osnovi članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97) i članka 20. Statuta Općine Matulji (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 5. prosinca 2002. godine, donosi

PROGRAM
potreba u području njege, odgoja i naobrazbe djece predškolske dobi za 2002./2003. godinu

Članak 1.

Programom potreba u području njege, odgoja i naobrazbe djece predškolske dobi za 2002./2003. godinu utvrđuju se oblici i opseg djelatnosti na području Općine Matulji, koji se ostvaruju putem društveno organiziranog predškolskog odgoja.

DRUŠTVENO ORGANIZIRANI PREDŠKOLSKI ODGOJ

Članak 2.

Temeljem potreba i interesa stanovnika Općine Mautlji, utvrđenih prilikom upisa djece u Dječji vrtić Matulji za školsku godinu 2002./2003. Dječji vrtić Matulji provodi organizarni predškolski odgoj ostvarivanjem sljedećih programa:

11-sati program (objekt Matulji)

1. jaslička skupina (mješovita) - 15 djece

2. jaslička skupina (mješovita) - 15 djece

3. jaslička skupina (mješovita) - 15 djece

1. skupina vrtića (mješovita) - 25 djece

2. skupina vrtića (mješovita) - 25 djece

3. skupina vrtića (mješovita) - 29 djece

4. skupina vrtića (mješovita) - 28 djece

5. skupina vrtića (mješovita) - 27 djece

5,5-satni program (objekt Matulji):

1. skupina vrtića (mješovita) - 25 djece

2. skupina vrtića (mješovita) - 22 djece

3. skupina vrtića (mješovita) - 20 djece

skupina za rano učenje talijanskog jezika
(3 - 6 god.) - 19 djece

skupina za rano učenje engleskog jezika
(3 - 6 god.) - 17 djece

Područni vrtići 5,5-satni program u objektima osnovnih škola:

1. Dječji vrtić Rukavac (mješovita skupina) - 22 djece

2. Dječji vrtić Jušići (mješovita skupina) - 21 djece

3. Dječji vrtić Brešca (mješovita skupina) - 24 djece

4. Dječji vrtić Brgud (mješovita skupina) - 11 djece

5. Dječji vrtić Zvoneća (mješovita skupina) - 8 djece

6. Dječji vrtić Mune (mješovita skupina) - 12 djece

7. Dječji vrtić Lipa - Rupa (mješovita skupina) - 12 djece

Ukupno u 11-satni program uključeno je 179 djece, a u 5,5 - satnom 213 djece, sveukupno 392 djece.

Članak 3.

Utvrđeni opseg djelatnosti Dječjeg vrtića ostvaruje ukupno 41 djelatnik zaposlen na neodređeno vrijeme i 3 djelatnika zaposlena na određeno vrijeme. Način ostvarivanja programa i njegova kvaliteta sukladni su propisanim normativima djelatnosti (prehrane, zdravstvene zaštite, broja djece u grupi).

Članak 4.

Za utvrđeni opseg djelatnosti sredstva se osiguravaju u Proračunu Općine Matulji i to za dio:

- plaće s obvezama za djelatnike, u visini od 1.927.100

-naknade za putne troškove i ostale naknade
po odluci osnivača u visini od 102.000

-materijalne troškove (osim hrane) vrtića i
nabavke didaktičkih sredstava u iznosu od 315.000

-tekuće i investicijsko odrzavanje objekata
i opreme 35.000.

Preostali dio sredstava od ukupnih troškova Dječjeg vrtića nadoknađuje se od refundacija Općina s čijeg područja djeca borave u vrtiću Matulji, te od dijela cijene roditelja namijenjene za režiju.

Članak 5.

Sredstva za prehranu djece osiguravaju se učešćem roditelja u visini koja se mjesečno utvrđuje prema cijenama prehrambenih proizvoda, a prema programu u koje je dijete uključeno.

Članak 6.

U proračunu Općine osiguravaju se i sredstva za sufinanciranje troškova uključivanja djece s područja Općine Matulji u predškolske organizacije susjednih Općina.

Članak 7.

Dječji vrtić Matulji pored programa iz članka 2. organizira specijalizrane programe: glazbeni kutić, male tjelesne aktivnosti, likovnu radionicu, scensku igraonicu na čakavštini, tečaj engleskog jezika, tečaj talijanskog jezika, »Sunčica« - igraonicu za rast i razvoj ličnosti.

Članak 8.

Dječji vrtić može osim utvrđenih programa iz članka 2. i 7. organizirati dodatne programe kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi djece i roditelja.

Potrebna sredstva za ostvarivanje dodatnih programa u cijelosti osiguravaju korisnici programa.

Članak 9.

Upravni Odsjek za samoupravu i upravu obavlja raspored sredstava nosiocima programa na temelju dokumentacije o izvršenom programu, prati njihovo namjensko korištenje i podnosi izvješće o ostvarivanju Programa Poglavarstvu Općine Matulji.

Klasa: 400-08/02-01/12

Ur. broj: 2156-04-02-36

Matulji, 5. prosinca 2002.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća
Klaudio Jelenić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1&mjesto=51211&odluka=15
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr