SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina X. - broj 32. Utorak, 31. prosinca 2002.
GRAD NOVI VINODOLSKI
3B2 HTML

66.

Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« Republike Hrvatske broj 33/01 i 60/01) i članka 26. i 51. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Prinorsko-goranske županije 24/01) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski je na sjednici održanoj dana 20. prosinca 2002. godine donijelo sljedeću

ODLUKU
o određivanju naknade troškova za rad članova Gradskog vijeća, članova radnih tijela Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva, te osoba izabranih na određeen dužnosti

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se naknada troškova za rad članova Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski, čalnova radnih tijela Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva Grada Novi Vinodolski, predsjednika i podpresjednika Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski, zamjenika gradonačelnika, članova Gradskog poglavarstva Grada Novi Vinodolski i predsjednika Vijeća mjesnih odbora.

Članak 2.

Naknada iz članka 1. ove Odluke utvrđuje se kako slijedi:

- član Gradskog vijeća ima pravo na netto mjesečnu naknadu u iznosu od 550,00 kn,

- predsjednik Gradskog vijeća ima pravo na netto mjesečnu naknadu u iznosu od 2.950,00 kn,

- potpredsjednik Gradskog vijeća ima pravo na netto mjesečnu naknadu u iznosu od 2.400,00 kn,

- zamjenik gradonačelnika ima pravo na netto mjesečnu naknadu u iznosu od 2.950,00 kn,

- član Gradskog poglavarstva ima pravo na netto mjesečnu naknadu u iznosu od 2.400,00 kn,

- predsjednik Vijeća mjesnog odbora ima pravo na netto mjesečnu naknadu u iznosu od 275,00 kn.

Članak 3.

Član radnog tijela Gradskog vijeća ili Gradskog poglavarstva ima pravo na netto naknadu u iznosu od 140,00 kn, po svakoj održanoj sjednici radnog tijela kojoj je nazočan.

Članak 4.

Osobama iz članka 1. ove Odluke nadoknađuju se troškovi prijevoza u visini autobusne karte za dolazak na sjednice Gradskog vijeća, Gradskog poglavarstva i radnih tijela, te im pripada pravo na dnevnicu za službena putovanja u zemlji i inozemstvu, kao i naknada troškova boravka na službenom putu, sukladno posebnom propisu kojim se utvrđuje porez na dohodak.

Članak 5.

Predsjednik Gradskog vijeća, potpredsjednik Gradskog vijeća, zamjenik gradonačelnika i članovi Gradskog poglavarstva, a koji su istovremeno i članovi radnih tijela Gradskog vijeća, ostvaruju pravo na naknadu samo po osnovi članka 2. i članka 4. ove Odluke.

Članak 6.

Sredstva za isplatu naknada po ovoj Odluci osiguravaju se u Proračunu Grada Novog Vinodolskog.

Članak 7.

Primjenom ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka o određivanju naknada troškova za rad članova Gradskog vijeća, članova radnih tijela Gradskog vijeća i osoba izabranih na određene dužnosti (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 30/01).

Članak 8.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjivat će se za obračun naknada od siječnja 2003. godine.

Klasa: 080-02/02-01/1

Ur. broj: 2107/02-01-02-1

Novi vinodolski, 20. prosinca 2002.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Gradskog vijeća
Josip Čulinović, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1&mjesto=51250&odluka=66
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr