SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina X. - broj 32. Utorak, 31. prosinca 2002.
OPĆINA MRKOPALJ
3B2 HTML

21.

Na temelju članka 49. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi (»Narodne novine« broj 92/94) i članka 19. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 30/01) Općinsko vijeće Mrkopalj, na sjednici održanoj dana 19. prosinca 2002. godine donijelo je

ODLUKU
o donošenju Programa financiranja javnih potreba
Općine Mrkopalj u 2003. godini

Članak 1.

U Odluci o Proračunu Općine Mrkopalj za 2003. godinu osiguravaju se financijska sredstva za financiranje javnih potreba na području Općine Mrkopalj.

Članak 2.

Financijska sredstva iz članka 1. ove odluke raspoređuju se korisnicima prema Tabeli 1., koja je sastavni dio ove Odluke.

Članak 3.

Financijska sredstva iz članka 2. ove Odluke doznačava jedinstveni upravni odjel Općine Mrkopalj prema dinamici naznačenoj u Tabeli 1.

Članak 4.

Ova će se Odluka objaviti u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2003. godine.

Tabela 1.

PROGRAM FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA
IZ PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ
ZA 2003. GODINU

>>>PRILOG na dnu dokumenta u PDF formatu

Klasa: 400-02/02-01/01

Ur. broj: 2112-05-01-02-3

Mrkopalj, 19. prosinca 2002.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik Općinskog vijeća
Ivan Butković, ing., v.r.

Odluka o donošenju Programa financiranja  
Donošenje Programa financiranja javnih p  


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1&mjesto=51315&odluka=21
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr