SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina X. - broj 32. Utorak, 31. prosinca 2002.
GRAD NOVI VINODOLSKI
3B2 HTML

64.

Na temelju članka 21. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/95, 70/197, 128/ 99, 57/00, 129/00 i 59/01) i članka 19. Statuta Grada Novi Vinodolski (S»lužbene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na sjednici održanoj dana 20. prosinca 2002. donosi

PROGRAM
održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2003. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se izvori prihoda za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i opseg poslova održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškovnih-proračunskih stavki po djelatnostima za 2003. godinu.

Članak 2.

Prihodi utvrđeni ovim Programom su

- Komunalna naknada 2.800.000,00 kuna

- Zakup javne površine 376.000,00 kuna

UKUPNO 3.176.000,00 kuna.

Članak 3.

Prihodi utvrđeni člankom 2. ovog Programa raspoređuju se, izraženo u kunama, kako slijedi:

***tab***

Članak 4.

Provođenje ovog Programa u nadležnosti je Poglavarstva Grada Novi Vinodolski.

Gradsko Poglavarstvo dužno je Gradskom vijeću Grada Novi Vinodolski podnijeti izvješće o izvršenju ovog Programa do kraja ožujka 2003. godine.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije a primjenjuje se od 1. 1. 2003. godine.

Klasa: 400-06/02-01/21

Ur. broj 2107/02-01-02-10

Novi Vinodolski, 20. prosinca 2002.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Gradskog vijeća
Josip Čulinović, v.r.

Program održavanja objekata i uređaja ko  


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1&mjesto=51250&odluka=64
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr