SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina X. - broj 32. Utorak, 31. prosinca 2002.
OPĆINA MATULJI
3B2 HTML

17.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01) i članka 20. Statuta Općine Matulji (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 5. prosinca 2002. godine, donosi

PROGRAM
javnih potreba u kulturi Općine Matulji
za 2003. godinu

1.KNJIŽNICA »V. C. EMIN« OPATIJA
- OGRANAK MATULJI 147.000,00 kn

a) redovna djelatnost - plaće i naknade 115.000,00

b) materijalni troškovi 17.000,00

c) nabavka novih knjiga 15.000,00

2.KULTURNA I UMJETNIČKA
DRUŠTVA 46.000,00 kn

a) KUD »Učka« Matulji 17.500,00

b) folklorna skupina »Žejane« 8.000,00

c) klapa »Zvonejski kanturi« 11.500,00

d) KUD »Danica« Pasjak 5.000,00

e) glazbena društva 4.000,00

3. IZDACI ZA KARNEVAL 105.000,00 kn

a) redovna djelatnost 32.000,00

b) dječja smotra 11.000,00

c) zvončarska smotra 55.000,00

d) izložbe, promocije, programi 7.000,00

4. IZDAVAČKA DJELATNOST 13.000,00 kn

a) sufinanciranje knjige 2.000,00

b) sufinanciranje knjige 2.000,00

c) sufinanciranje knjige 2.000,00

d) sufinanciranja izložbi umjetnika 2.000,00

e) rezerva za sufinanciranja 2.000,00

f) »Slikarsko - fotografski mjesec« 1.500,00

g) »Mesec od libri« 1.500,00

5. MANIFESTACIJE I PRIREDBE 49.000,00 kn

a) Božićni program 8.500,00

b) Dječje predstave 5.500,00

c) Kulturni programi po mjestima 20.000,00

d) komemoracija »Lipa pamti« 5.500,00

e) međunarodna razmjena - uzvratni posjeti 9.500,00

6. LJETNE PRIREDBE 30.000,00 kn

a) »Tramontana će vas ofriškat« 30.000,00

7. ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA 20.000,00 kn

a)arheološka istraživanja na Gradini
- Pasjak 20.000,00


UKUPNO: 410.000,00 kn


Klasa: 400-08/02-01-01/12

Ur. broj: 2156-04-02-34

Matulji, 5. prosinca 2002.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća
Klaudio Jelenić, v. r.


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1&mjesto=51211&odluka=17
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr