SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina X. - broj 32. Utorak, 31. prosinca 2002.
OPĆINA MRKOPALJ
3B2 HTML

23.

Na temelju članka 22. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00 i 59/01) i članka 19. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine« PGŽ-e broj 30/01 i 4/02), Općinsko vijeće Općine Mrkopalj, na sjednici održanoj 10. prosinca 2002. godine donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje od 2002. do 2005. godine

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se plan gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Mrkopalj, za razdoblje od 2002. do 2005. godine.

Članak 2.

Plan gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture sadrži prikaz financijskih sredstava - prihoda, potrebnih za izvršenje plana te specifikaciju objekata odnosno uređaja komunalne infrastrukture gdje se planirana sredstva namjeravaju utrošiti.

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-01/02-01/03

Ur. broj: 2112-05-01-02-1

Mrkopalj, 10. prosinca 2002.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik
Ivan Butković, ing., v.r.

PLAN IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I KAPITALNIH PROJEKATA

>>>PRILOG na dnu dokumenta u PDF formatu

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1&mjesto=51315&odluka=23
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr