SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina X. - broj 32. Utorak, 31. prosinca 2002.
GRAD BAKAR
3B2 HTML

36.

Na temelju članka 5. i članka 19. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 92/94) i članka 24. Statuta Grada Bakra (»Službene novine« PGŽ broj 29/01) Gradsko vijeće Grada Bakra, na svojoj sjednici održanoj dana 30. prosinca 2002. godine donijelo je

ODLUKU
o trećim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Bakra za 2002. godinu

Članak 1.

I. OPĆI DIO

I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Bakra za 2002. godinu sadrže:

- prihode i primitke u iznosu od        24.016.924,00 kn

- rashode i izdatke u iznosu od        24.016.924,00 kn

- neraspoređene primitke-

Članak 2.

Prihodi i primici, kao i rashodi i izdaci po grupama i računima utvrđuju se u Bilanci prihoda i primitaka, kao i rashoda i izdataka, kako slijedi:

Usporedba proračuna: 2002/3 - 2002/4

>>>PRILOG na dnu dokumenta u PDF formatu

 

Klasa 400-08/01-01/04

Ur. broj: 2170-02-03-02-71

Bakar, 30. prosinca 2002.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Desimir Širola, dipl. ing., v.r.

Usporedba proračuna 2002-3 - 2002-4   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr