SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina X. - broj 32. Utorak, 31. prosinca 2002.
GRAD NOVI VINODOLSKI
3B2 HTML

63.

Na temelju članka 19. stavak 1. alineja 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« RH broj 33/01 i 60/01) i članka 19. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na sjednici održanoj dana 20. prosinca 2002. godine donijelo je

SOCIJALNI PROGRAM
za 2003. godinu

I.

Predložena sredstva u Proračunu Grada Novi Vinodolski za osiguranje više razine socijalne sigurnosti od one koju osigurava Republika Hrvatska, a temeljem članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« RH broj 73/97, 27/01, 59/ 01 i 82/01) koristit će se u 2003. godini za:


OBLIK POMOĆI IZNOS kn


1. Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja 15.000,00

2. Pravo na mjesečnu pomoć 65.000,00

3. Pravo na jednokratnu novčanu pomoć izravno korisniku 10.000,00

4. Pravo na pogrebne troškove 3.000,00

5. Pravo na besplatne marende za učenike osnovne škole 30.000,00

6. Pravo na besplatni javni prijevoz za učenike srednjih škola i za djecu sa teškoćama u razvoju 60.000,00

7. Pravo na besplatni boravak djece u jaslicama i dječjem vrtiću 50.000,00

8. Pravo na besplatnu prehranu dojenčadi 2.000,00

9. Pravo na jednokratnu novčanu pomoć pri rođenju djeteta 15.000,00

10. Pravo na socijalnu stipendiju nadarenih učenika i studenata 20.000,00

11. Sredstva za posebne programe Udruge umirovljenika - pomoć starim, nemoćnim i nepokretnim osobama 130.000,00

12. Pravo na pomoć za smještaj u ustanove socijalne skrbi i socijalno-zdravstvene ustanove 10.000,00


UKUPNA SREDSTVA: 410.000,00


II.

Pravo na dodjelu pomoći iz točke I. imaju korisnici koji ispunjavaju kriterije utvrđene Zakonom o socijalnoj skrbi i Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Novi Vinodolski, a temeljem Rješenja koje donosi Socijalno vijeće Grada Novi Vinodolski.

III.

Socijalni program za 2003. godinu bit će objavljen u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2003. godine.

Klasa: 400-06/02-01/21

Ur. broj: 2107-02-01-02-9

Novi Vinodolski, 20. prosinca 2002.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Gradskog vijeća
Josip Čulinović, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1&mjesto=51250&odluka=63
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr