SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina X. - broj 32. Utorak, 31. prosinca 2002.
GRAD NOVI VINODOLSKI
3B2 HTML

68.

Na temelju članka 11. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98 i 61/00), članka 19. i članka 86. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na sjednici održanoj dana 20. prosinca 2002. godine donijelo je

DOPUNU
Programa mjera za unpređenje stanja u prostoru
Grada Novi Vinodolski od 2002. do 2004. godine

Članak 1.

U Programu mjera za unapređenje stanja u prostoru (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 34/ 01, 6/02 i 11/02) u točki 4.4. iza podtočke 4.4.4. dodaje se podtočka 4.4.5. koja glasi:

»4.4.5. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja »Ulaz u marinu«:

Izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenja »Ulaz u marinu« planirati dogradnju potkrovlja na građevini »pansion-hotel«, dogradnju prizemnog dijela stambene građevine i nadogradnju-povišenje potkrovlja postojeće stambene građevine, te dogradnju suterenskog prostora uz objekt T1 na parceli oznake »B«.

Granica obuhvata Plana je k.č.br. 3681/3, 3685/2 i 3681/4.«

Članak 2.

Dopuna programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Novi Vinodolski od 2002. do 2004. godine stupa na snagu idućeg dana od dana objavljivanja u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 350-05/02-01/54

Ur. broj: 2170/02-01-02-2

Novi Vinodolski, 20. prosinca 2002.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Gradskog vijeća
Josip Čulinović, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1&mjesto=51250&odluka=68
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr