SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina X. - broj 32. Utorak, 31. prosinca 2002.
GRAD NOVI VINODOLSKI
3B2 HTML

57.

Na temelju članka 48. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i nabrazbi (»Narodne novine« broj 10/97) i članka 19. i 86. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na sjednici održanoj dana 20. prosinca 2002. godine donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u području društvene brige o djeci
predškolske dobi za 2003. godinu

A) OSNOVNE ODREDBE

I.

Programom javnih potreba u području društvene brige o djeci predškolske dobi utvrđuju se oblici i opseg djelatnosti na podrčju Grada Novi Vinodolski, a ostvarit će se preko Dječjeg vrtića FIJOLICA Novi Vinodolski.

II.

Na području Grada Novi Vinodolski provodit će se organizirani predškolski odgoj ostvarivanjem sljedećih programa:

- cjelodnevni program - jaslice - 1 skupina - 16 djece,

- cjelodnevni program - vrtić - 3 skupine - 74 djece,

- poludnevni program - vrtić - 1 skupina - 30 djece,

- predškolska - 1 skupina - 25 djece.

Ostvarivanje Programa u smislu kvalitete u skladu je sa normativima i standardima ove djelatnosti.

B) SREDSTVA ZA OSTVARENJE PROGRAMA

III.

Za ostvarenje navedenih Programa Grad Novi Vinodolski je u Proračunu osigurao sredstva u iznosu od 1.150.000,00 kn i to:

1. Plaće za zaposlene i ostali rashodi za zaposlene 890.000,00 kn i to:

1.1. Plaće za zaposlene 744.900,00 kn

1.2. Doprinosi za mirovinsko osiguranje 65.200,00 kn

1.3. Doprinosi za zdravstveno osiguranje 55.600,00 kn

1.4. Doprinosi za zapošljavanje 6.300,00 kn

1.5. Božićnica 18.000,00 kn

2. Nabavka namirnica 245.000,00 kn

3. Sitan inventar (nabavka igračaka) 15.000,00 kn

C) ZAVRŠNE ODREDBE

IV.

Dječji vrtić FIJOLICA pored programa iz točke II. omogućava učenje stranog jezika i druge programe, ali se za njih ne osiguravaju sredstva u Proračunu.

V.

Poglavarstvo Grada Novi Vinodolski i Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti pratit će tijekom godine realizaciju Programa trošenja sredstava.

Dječji vrtić FIJOLICA u obvezi je dostavljati svaka tri mjeseca izvješće o utrošku sredstava.

VI.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. 1. 2003. godine.

Klasa: 400-06/02-01/21

Ur. broj: 2107/02-01-02-3

Novi Vinodolski, 20. prosinca 2002.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Gradskog vijeća
Josip Čulinović, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1&mjesto=51250&odluka=57
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr