SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina X. - broj 32. Utorak, 31. prosinca 2002.
GRAD NOVI VINODOLSKI
3B2 HTML

59.

Na temelju članka 19. i 86. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na sjednici održanoj dana 20. prosinca 2002. godine donijelo je

PROGRAM
gospodarstva, gospodarenja prostorom, održavanja
nekretnina u vlasništvu Grada Novi Vinodolski
u 2003. godini

A) OSNOVNE ODREDBE

I.

Programom gospodarstva, gospodarenja prostorom i održavanja nekretnina u vlasništvu Grada Novi Vinodolski u 2003. godini određuje se:

- održavanje nekretnina u vlasništvu Grada,

- izrada prostorno-planske dokumentacije,

- geodetski poslovi,

- izdaci za poljoprovredu,

- isplata naknada za zemljište,

- zaštita okoliša,

- zaštita kulturne baštine,

- izrada projektne dokumentacije za športske objekte.

B) SREDSTVA ZA OSTVARENJE PROGRAMA

II.

Sredstva za ostvarenje Programa čine:

-Prihodi od prodaje građevinskog
zemljišta850.000,00 kn

- zakup javne površine100.900,00 kn

- zakup poslovnog prostora250.000,00 kn

- donacije od građanstva61.000,00 kn

- prihodi od boravišne pristojbe400.000,00 kn


UKUPNO:1.661.900,00 kn

C) PROGRAM GOSPODARSTVA, GOSPODARENJA PROSTOROM I ODRŽAVANJA NEKRETNINA U VLASNIŠTVU GRADA

III.

Sredstva iz točke II. ovog Programa koristit će se za sljedeće namjene:

2.1.Tekuće i investicijsko održavanje
građevinskih objekata190.000,00 kn

2.2. Geodetsko-katastarske usluge50.000,00 kn

2.3. Zaštita okoliša

2.3.1.Subvencija GKTD Ivanj d.o.o. za
ekološke programe (Plava zastava)200.000,00 kn

2.3.2.Sufinanciranje Programa Primorsko-
-goranske županije10.000,00 kn

2.3. Donacija Lučkoj upravi50.000,00 kn

2.4. Prostorno-planska dokumantacija:

2.4.1. Prostorni plan uređenja171.000,00 kn

2.4.2.Konzervatorske podloge za Prostorni
plan uređenja27.000,00 kn

2.4.3. DPU Centar Klenovica (izmjene)18.000,00 kn

2.4.4. DPU Smokvica Krmpotska (izmjene)61.000,00 kn

2.4.5.Ostala prostorno-planska
dokumentacija205.000,00 kn

2.5.Izrada projektne dokumentacije za
športske objekte (boćalište Slavuj)49.900,00 kn

2.6. Naknada za oduzeta zemljišta100.000,00 kn

2.7. Otkup građevinskog zemljišta200.000,00 kn

2.8. Presijecanje protupožarnih puteva100.000,00 kn

2.9. Izdaci za poljoprivredu120.000,00 kn

2.10. Izdaci za kulturnu baštinu:

2.10.1 Donacija za zaštitu kulturne baštine60.000,00 kn

2.10.2. Ulaganja u kulturnu baštinu60.000,00 kn


UKUPNO:1.661.900,00 kn

IV.

Poglavarstvo Grada Novi Vinodolski i Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti pratit će tijekom godine realizaciju ovog Programa.

V.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 01. 01. 2003. godine.

Klasa: 400-06/02-01/21

Ur. broj: 2107/02-01-02-5

Novi Vinodolski, 20. prosinca 2002.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Gradskog vijeća
Josip Čulinović, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1&mjesto=51250&odluka=59
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr