SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina X. - broj 32. Utorak, 31. prosinca 2002.
OPĆINA MATULJI
3B2 HTML

16.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01) i članka 20. Statuta Općine Matulji (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 5. prosinca 2002., donosi

PROGRAM
javnih potreba u području obrazovanja u Općini
Matulji za 2003. godinu

I.

Temeljem dostavljenih zahtjeva osnovnih škola »Dr. Andrija Mohorovičić« Matulji i »Drago Gervais« Brešca za financiranje programa iz djelatnosti osnovnog obrazovanja predlaže se odobrenje financiranja sljedećih aktivnosti.

OŠ »Dr. Andrija Mohorovičić«

1.SUBVENCIONIRANJE PRODUŽENOG
BORAVKA 25.000,00 kn

2. ŠKOLSKI PROGRAMI 32.000,00 kn

3. ODRŽAVANJE OPREME 27.000,00 kn

UKUPNO: 84.000,00 kn

OŠ »Drago Gervais« Brešca

1. ČUVANJE DJECE 14.400,00 kn

2. ŠKOLSKI PROGRAMI 37.600,00 kn

3. ODRŽAVANJE OPREME 32.000,00 kn

UKUPNO: 84.000,00 kn

II.

IZDACI ZA DODATNE PROGRAME OSNOVNOG, SREDNJEG I VIŠEG ŠKOLSTVA

-STUDENTI »KLUBA 4+« - AUTOBUSNE
KARTE

-NAGRADE NAJUSPJEŠNIJIM
UČENICIMA OSNOVNIH I
SREDNJIH ŠKOLA 33.000,00 kn

III.

STIPENDIJE NAJBOLJIM
STUDENTIMA 39.000,00 kn

SVEUKUPNO: 240.000,00 kn

 

Klasa: 400-08/02-01/12

Ur. broj: 2156-04-02-35

Matulji, 5. prosinca 2002.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća
Klaudio Jelenić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1&mjesto=51211&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr