SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina X. - broj 32. Utorak, 31. prosinca 2002.
GRAD NOVI VINODOLSKI
3B2 HTML

69.

Temeljem članka 8. Izjave o usklađivanju Gradskog komunalnog društva Ivanj d.o.o. Novi Vinodolski sa Zakonom o trgovačkim društvima i članka 19. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski je na svojoj sjednici održanoj dana 20. prosinca 2002. godine donijelo sljedeće

RJEŠENJE
o razrješenju dužnosti člana Skupštine Ivanj d.o.o.

I.

Neven Pavelić razrješava se dužnosti člana Skupštine Ivanj d.o.o. Novi Vinodolski.

II.

Nikola Deranja imenuje se za člana Skupštine Ivanj d.o.o. Novi Vinodolski.

III.

Ovo Rješenej stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljeno u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 024-01/02-01/59

Ur. broj: 2170/02-01-02-2

Novi Vinodolski, 20. prosinca 2002.

GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Josip Čulinović, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1&mjesto=51250&odluka=69
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr