SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina X. - broj 32. Utorak, 31. prosinca 2002.
OPĆINA MRKOPALJ
3B2 HTML

19.

Na temelju članka 16. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 92/94) i članka 19. i 39. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 21/02) Općinsko vijeće Općine Mrkopalj, na sjednici održanoj dana 19. prosinca 2002. godine donijelo je

PRORAČUN
Općine Mrkopalj za 2003. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Općine Mrkopalj za 2003. godinu sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1. PRIHODI (klasa 6) 2.226.600,00

2. PRIHODI OD PRODAJE

NEFINANCIJSKE IMOVINE (klasa 7) 1.086.000,00

3. RASHODI (klasa 3) 2.175.600,00

4. RASHODI ZA NEFINANCIJSKU

IMOVINU (klasa 4) 1.137.000,00

5. RAZLIKA (višak, manjak) 0,00

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH

GODINA

6. RASPOLOŽ. SRED.IZ PRET. GODINA 0,00

C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

7. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE

I ZADUŽIVANJA (klasa 8) 33.000,00

8. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I

OTPLATE ZAJMOVA (klasa 5) 33.000,00

9. NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE 0,00

10. VIŠAK/MANJAK RASPOLOŽIVIH SR.

IZ PRET. GOD.+NETO ZAD. I FIN. 0,00

Članak 2.

Prihodi/primici i rashodi/izdaci iskazani po izvorima i vrstama, utvrđuju se u Računu prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna za 2003. godinu.

Članak 3.

Rashodi/izdaci Proračuna u iznosu od 3.345.600,00 raspoređuje se po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna.

III. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2003. godine.

Klasa: 400-02/02-01/01

Ur. broj: 2112-05-01-02-3

Mrkopalj, 19. prosinca 2002.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Mrkopalj
Ivan Butković, ing., v.r.

PRORAČUN za godinu: 2003.

>>>PRILOG na dnu dokumenta u PDF formatu

Proračun općine Mrkopalj za 2003. godinu  


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1&mjesto=51315&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr