SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina X. - broj 32. Utorak, 31. prosinca 2002.
GRAD NOVI VINODOLSKI
3B2 HTML

58.

Na temelju članka 19. i 86. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na sjednici održanoj dana 20. prosinca 2002. godine donijelo je

PROGRAM
ostalih javnih potreba u interesu Grada Novi Vinodolski
u 2003. godini

A) OSNOVNE ODREDBE

I.

Temeljem potreba i interesa pučanstva Grada Novi Vinodolski provodit će se ostvarivanje javnih potreba u 2003. godini kroz rad sljedećih Udruga:

1. DVD Novi Vinodolski,

2. Gradsko društvo Crveni križ,

3. HVIDR-a, UHDDR-a, UHVDR-a i Hrvatski časnički zbor,

4. Udruga umirovljenika, Udruga antifašističkih boraca, Udruga mladih Plus,

5. Humanitarne udruge na području Primorsko-goranske županije,

6. Hitna medicinska pomoć u Domu zdravlja Crikvenica.

B) PROGRAMI JAVNIH POTREBA

II.

Dobrovoljno vatrogasno društvo Novi Vinodolski

Dobrovoljno vatrogasno društvo Novi Vinodolski nastavit će provođenje preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara, spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama, te obavljanje drugih poslova u nesrećama.

Za rad Društva osigurana su u Proračunu sredstva u iznosu od 450.000,00 kn za redovnu djelatnost, te 80.000,00 kn za Program Vlade RH za 2003. godinu.

Sredstva za redovnu djelatnost su:

1. Rashodi za zaposlene 360.000,00 kn i to:

1.1. Plaće za zaposlene 308.000,00 kn

1.2. Doprinosi za mirovninsko osiguranje 27.000,00 kn

1.3. Doprinosi za zdravstveno osiguranje 22.000,00 kn

1.4. Doprinosi za zapošljavanje 3.000,00 kn

2. Električna energija16.000,00 kn

3. Motorni benzin i dizel gorivo55.000,00 kn

4. Komunalne usluge1.000,00 kn

5.Usluge pri registraciji prijevoznih
sredstava5.000,00 kn

6. Premije osiguranja prijevoznih sredstava13.000,00 kn

Gradsko društvo Crveni križ

Ciljeve i zadatke Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Ženevske konvencije na nivou Grada provodit će Gradsko društvo Crveni križ u Novom Vinodolskom kroz Programe akcija dobrovoljnog darivanja krvi, Program podizanja kvalitete života, tečajeve prve pomoći, pomoći socijalno ugroženim osobama.

Za rad Gradskog društva Crvenog križa osigurana su sredstva u iznosu od 172.000,00 kn i to:

1. Rashodi za zaposlene126.600,00 kn i to:

1.1. Plaće za zaposlene106.500,00 kn

1.2. Doprinosi za mirovnisko osiguranje9.300,00 kn

1.3. Doprinosi za zdravstveno osiguranje7.900,00 kn

1.4. Doprinosi za zapošljavanje900,00 kn

1.5. Ostali rashodi za zaposlene2.000,00 kn

2. Službena putovanja4.000,00 kn

3.Uredski materijal i ostali materijalni rashodi12.000,00 kn

4. Energija8.000,00 kn

5. Usluge telefona, pošte i prijevoza7.000,00 kn

6. Usluge održavanja prijevoznih sredstava3.000,00 kn

7. Komunalne usluge2.400,00 kn

8. Premije osiguranja4.000,00 kn

9. Reprezentacije3.000,00 kn

10.Bankarske usluge i usluge platnog prometa2.000,00 kn

HVIDR-a, UHDDRA-a, UHVDR-a i Hrvatski časnički zbor

Za provođenje Programa HVIDR-e osigurana su sredstva u iznosu od 18.000,00 kn.

Za provođenje Programa UHDDR-e osigurana su sredstva u iznosu od 8.000,00 kn.

Za provođenje Programa UHVDR-e osigurana si sredstva u iznosu od 18.000,00 kn.

Za rad Hrvatskog časničkog zbora osigurana su sredstva u iznosu od 2.000,00 kn.

Udruga mladih Plus

Za rad Udruge mladih Plus planirana su sredstva u iznosu od 5.000,00 kn.

Humanitarne organizacije

Za provođenje Programa Udruge invalida distrofičara, Udruge za skrb autističnih osoba, Udruge slijepih, Udruge multiple skleroze, Udruge civilnih invalida rata, Udruge invalida rada, Udruge gluhih i nagluhih, Udruge roditelja poginulih branitelja iz Domovinskog rata, Udruge invalida distrofičara, Hrvatskog društva političkih zatvorenika, Društva tjelesnih invalida i Udruge dijabetičara osigurana su sredstva u iznosu od 5.000,00 kn.

Udruga umirovljenika

Za provođenje Programa rada Udruge umirovljenika u Novom Vinodolskom osigurana su sredstva u iznosu od 40.000,00 kn.

Udruga antifašističkih boraca - Podružnica Novi Vinodolski

Za provođenje Programa rada Udruge antifašističkih boraca Grada Novi Vinodolski osigurana su sredstva u iznosu od 18.000,00 kn.

Donacije djeci za Djeda Božićnjaka

Grad Novi Vinodolski će uoči božićnih i novogodišnjih blagdana organizirati davanje poklon paketa djeci za Djeda Božićnjaka, te su za ove namjene planirana sredstva u iznosu od 30.000,00 kn.

Hitna medicinska pomoć u Domu zdravlja Crikvenica

Grad Novi Vinodolski će u 2003. godini sufinancirati jedan tim hitne medininske pomoći u Domu zdravlja Crikvenica u iznosu od 6.000,00 kn mjesečno, odnosno za 2003. godinu ukupno 72.000,00 kn.

III.

Za Program ostalih javnih potreba u interesu Grada Novi Vinodolski osigurana su sredstva u iznosu od 918.000,00 kn.

C) ZAVRŠNE ODREDBE

IV.

Poglavarstvo Grada Novi Vinodolski i Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti pratit će tijekom godine realizacije ovog Programa.

Korisnici sredstava iz točke II. ovog Programa dostavljat će svaka tri mjeseca izvješće o utrošku sredstava.

V.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1.1.2003. godine.

Klasa: 400-06/02-01/21

Ur. broj: 2107/02-01-02-4

Novi vinodolski, 20. prosinca 2002.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Gradskog vijeća
Josip Čulinović, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1&mjesto=51250&odluka=58
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr