SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina X. - broj 32. Utorak, 31. prosinca 2002.
OPĆINA MATULJI
3B2 HTML

19.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01) i članka 20. Statuta Općine Matulji (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01), Općinsko vijeće Općine Matulji dana 5. prosinca 2002. godine, donosi

PROGRAM
javnih potreba u zdravstvu Općine Matulji
za 2003. godinu

Članak 1.

Program resora zdravstva osigurava jedinstvo preventivne i terapijske medicine te koordinaciju svih sektora organizacije zaštite zdravlja.

Članak 2.

Resor zdravstva funkcionira na osnovi zakonskih propisa koji određuju financije, tipove i karakter zdravstvene zaštite na području Općine Matulji.

Članak 3.

Program obuhvaća:

1. Dezinfekciju, deratizaciju, dezinsekciju,

2. Higijeničarske usluge,

3. Održavanje područnih ambulanata - Mune i Šapjane,

4. Održavanje prve pomoći u sklopu Doma zdravlja Opatija,

5. Preventivni programi (mlijeko za dojenčad do 4 mjeseca života djeteta, cijepiva, suzbijanje droga, edukativna predavanja za pučanstvo...)

6. Projekt zdrava općina - zdravi grad,

7. Razno.

Članak 4.

Mjere zdravstvene zaštite iz članka 3. od posebnog su značaja za Općinu Matulji pa se sredstva osiguravaju u proračunu Općine Matulji.

Članak 5.

Kriterije za dodjelu sredstava iz članka 4. odredit će Poglavarstvo Općine Matulji.

Članak 6.

Program dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije predstavlja minimum potrebnih mjera obvezatne preventive na području cijele Primorsko-goranske županije, ali će zavisno o posebnostima i potrebama pojedinih lokalnih uprava iste na prijedlog Zavoda za javno zdravstvo moći donijeti svoje proširene programe koji bi odgovarali tim posebnostima, odnosno potrebama. Obvezatni program objavljen je u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije broj 19/96 i broj 6/98.

Članak 7.

Higijeničarske usluge obavljaju se u skladu sa važećim Odlukama o komunalnom redu i držanju kućnih ljubimaca na području Općine Matulji.

Članak 8.

Područne ambulante Mune i Šapjane nalaze se na rubnim područjima naše Općine te nemaju dovoljan broj ljudi kako bi sklopile Ugovor sa HZZO-om. Stav Općine Matulji da se ambulante ne bi smjele ugasiti što je regulirano Ugovorom s najbližom ambulantom.

Članak 9.

Osnovom odredbi čl. 48. Zakona o zdravstvenom osiguranju (Narodne novine 1/97 - pročišćeni tekst) i osnovom dogovora o zadržavanju postojećeg standarda u pružanju hitne medicinske pomoći pri Domu zdravlja Opatija udio Općine Matulji u sufinanciranju iste bit će sukladan mogućnostima, potrebama i postojanju prve pomoći u ovakvom obliku na području Općine Matulji.

Članak 10.

Preventivni program sastoji se od teorije i prakse sprečavanja bolesti, te pronalaženja, suzbijanja i podizanja otpornosti kako pojedinca tako i zajednice u cjelini.

Članak 11.

Svjetski projekt »Zdravi grad« temelji se na povelji Svjetske zdravstvene organizacije iz Ottawe, o unapređenju zdravlja usvojenoj 1986. god. Ovaj Projekt afirmira holistički pristup zdravlju ukazujući na međuzavisnost fizičke, duševne, socijalne i duhovne dimenzije zdravlja.

Projekt polazi od pretpostavke da se zdravlje može postići zajedničkim naporima pojedinaca i skupina koje žive u istom mjestu. Ovi temeljni ciljevi projekta zahtijevaju stvaranje klime koja podržava promjene, stalno traganje za novim idejama i inovativnim metodama, te podržavanja onih koji s uspjehom uvode nove pristupe i nove programe.

Članak 12.

Primjena Programa stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2003. godine.

Članak 13.

Danom primjene ovog Programa prestaje vrijediti Program objavljen u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije broj 25/00.

Klasa: 400-08/02-01/12

Ur. broj: 2156-04-01-37

Matulji, 5. prosinca 2002.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Matulji
Klaudio Jelenić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1&mjesto=51211&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr