SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina X. - broj 32. Utorak, 31. prosinca 2002.
GRAD NOVI VINODOLSKI
3B2 HTML

73.

Na temelju članka 47. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/ 01) i članka 6. Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 22/01) Gradsko poglavarstvo Grada Novi Vinodolski, na 27. sjednici održanoj 12. prosinca 2002. donijelo je

ZAKLJUČAK
Broj 486/02

Izdaje se prethodna suglasnost na prijavljeni Cjenik usluga GKTD Ivanj d.o.o. Novi Vinodolski i to na:

- Odluku o usvajanju prijedloga promjene cijena na preuzimanju i odlaganju građevinskog otpada,

- Odluku o prihvaćanju Prijedloga uvrštenja prometnica u »0« zonu i zonu povećanog komunalnog standarda - preuzimanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada.

Klasa: 024-01/02-01/68

Ur. broj: 2107/02-03-02-2

Novi Vinodolski, 13. prosinca 2002.

Predsjednik poglavarstva

Milivoj Vidmar, v. r.

 

CJENIK KOMUNALNIH USLUGA


PJ »Komunalna higijena«


1. PREUZIMANJE, ODVOZ I ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG (KUĆNOG) OTPADA

Cijena odvoza kn/m2, mjesec
(bez PDV-a)

1.1. GRAĐANI

1.1.1. Odvoz 6 x tjedno (0. zona) Novi Vinodolski 0,29

1.1.2. Odvoz 3 x tjedno (1. zona) Novi V., Povile, Klenovica, Smokvica 0,25

1.1.3. Odvoz 2 x tjedno (2. zona) 0,18

1.1.4. Odvoz 1 x tjedno (3. zona) D. Zagon, Ledenice, Krmpote, Sibinj, Bile

Bater, Breze 0,10

Napomena: U nultu (0.) zonu ubrajaju se slijedeće ulice:

1. Obala Kneza Branimira

2. Ulica Kralja Tomislava

3. Senjska ulica

4. Frankopanski trg

5. Trg Ivana Mažuranića

6. Vinodolska ulica

7. Korzo Vinodolskog zakona

8. Ulica Nova krasa

9. Obala Petra Krešimita IV

10. Stari grad

11. Zagrebačka ulica

12. Ogulinska ulica

13. Ulica Antuna Mažuranića

14. Ulica Lokvica

15. Ulica Kralja Zvonimira

16. Šenoina ulica

17. Ulica Ladislava Maričića

18. Ulica Pod Sv. Mikulj

19. Ul. Braće Radić

20. Ul. Sv. Trojice

21. Abranska ulica

22. Ul. Matije Mažuranića

23. Ul. Stjepana Mažuranića

24. Jurkovo

25. Klančić

26. Ul. Bogoslava Mažuranića

27. Ul. žrtava fašizma

28. Ul. Krasica

29. Stubište I

30. Stubište II

31. Stubište III

32. Ul. Andrije Šermana

33. Ul. Rasadnik

34. Ul. Mel

35. Jadranska turistička cesta

1.2. GOSPODARSTVO

1.2.1. Za odvoz komunalnog otpada gospodarskim subjektima obračunavaju se slijedeći faktori opterećenja:

6 x ugostiteljski objekti (restorani, kafići, bistroi, pizzerije, krčme, konobe), slastičarne, trgovine

mješovitom robom, mesnice, ribarnice, te trgovine voćem i povrćem,

5 x ostale trgovine i ljekarne

4 x hoteli, klimatska lječilišta, turistička naselja i odmarališta

3 x industrijski pogoni i skladišta

2 x škole, domovi zadravlja i ambulante

1 x domovi kulture, muzeji, galerije i crveni križ

0,5 x kampovi

Cijena odvoza kn/m2, mjesec

(bez PDV-a)

1.2.2. Poduzeća s kontinuiranim godišnjim poslovanjem za odvoz 6 x tjedno 0,29

1.2.3. Poduzeća s kontinuiranim godišnjim poslovanjem za odvoz 3 x tjedno 0,25

1.2.4. Poduzeća sezonskog karaktera (odmarališta,*

kampovi i turistička naselja) za odvoz 6 x tjedno 0,87

1.2.5. Poduzeća sezonskog karaktera (odmarališta,*

kampovi i turistička naselja) za odvoz 3 x tjedno 0,47

Za poduzeća mogu se sklapati i godišnji ugovori s posebnom ugovorenim cijenama

i terminima odvoza.

*Poslovni prostori u kojima se poslovna djelatnost ne obavlja više od 6 mjeseci u kalendarskoj godini, obračun od 01. 05. do 31. 10. u godini.

Cijena usluge (bez PDV-a)

1.2.6. Za pravne i fizičke osobe izvan sustava

a koje same dovoze otpad na deponiju (za količine veće od 1m3) 37,00 kn/m3

Cijena usluge (bez PDV-a)

1.2.7. Cijene usluga odvoza komunalnog otpada po narudžbi

- kontejner od 900 - 1100 lit. 78,55 kn/kom

- kontejner od 5 - 7 m3400,94 kn/kom

1.3. NAJAM KONTEJNERA

Cijena usluge (bez PDV-a)

1.3.1. Najam kontejnera od 5 - 7 m3 po danu 30,18 kn/kom, dan

1.4. NAKNADA ZA KORIŠTENJE DEPONIJE

Cijena usluge (bez PDV-a)

1.4.1. Cijena deponiranja na deponiji Duplja

za sve korisnike u mjesečnom iznosu 0,10 kn/m2, mjesec

1.5. DEPONIRANJE I ZBRINJAVANJE GRAĐEVNOG OTPADA

Cijena usluge (bez PDV-a)

Cijena deponiranja građevinskog otpada

1.5.1. - za građevinski otpad do 1 m30,00 kn/m3

Za građevinski otpad preko 1 m3

1.5.2. - za fizičke osobe 8,20 kn/m3

1.5.3. - za pravne osobe 12,30 kn/m3

2. ODVODNJA I ZBRINJAVANJE OTPADNIH VODA

2.1. GRAĐANSTVO

Cijena u kn/m3 (bez PDV-a)

2.1.1. GRAĐANI po 1m3, utrošene vode, ljetna sezona (5; 6; 7; 8. i 9. mj) 4,70

2.1.2. GRAĐANI po 1m3 utrošene vode, vansezona (1; 2; 3; 4; 10; 11. i 12. mj.) 3,50

2.2. GOSPODARSTVO

2.2.1. GOSPODARSTVO po 1m3 utrošene vode, sezona (5; 6; 7; 8. i 9. mj) 7,50

2.2.2. GOSPODARSTVO po 1m3 utrošene vode, (1; 2; 3; 4; 10; 11. i 12. mj) 6,00

2.3. OSTALE USLUGE NA ODVODNJI I ZBRINJAVANJU OTPADNIH VODA

Cijena u kn/h (bez PDV-a)

2.3.1. Vozilo za čišćenje javne kanalizacije - kanalđet 381,50

Cijena kn/tura (bez PDV-a)

2.3.2. Vozilo za ispumpavanje septičkih jama 400,00

Cijena usluge

2.3.3. Deponiranje sadržaja septičkih jama na uređaju po cijeni vanjskih poduzeća

2.4. SUGLASNOSTI

Cijena usluge (bez PDV-a)

2.4.1. Izdavanje suglasnosti na traženje lokacijske dozvole

- za objekat do 150 m2 BGP 100,00 kn

- za objekat preko 150 m2 BGP 2,00 kn/m2

2.4.2. Izdavanje suglasnosti za priključak na kanalizaciju kod ishođenja dozvole za gradnju

ili prikopčavanja gotovog objekta

- za objekat do 150 m2 BGP 500,00 kn

- za objekat preko 150 m2 BGP 4,00 kn/m2

3. CJENIK PREUZIMANJA, DEPONIRANJA I ZBRINJAVANJA GLOMAZNOG OTPADA

Preuzimanje Zbrinjavanje

(bez PDV-a) (bez PDV-a)

3.1. Automobilske olupine

(osobni automobili)

3.1.2. bez motora 150,00 kn/kom 330,00 kn/kom

3.1.3. sa motorom 220,00 kn/kom 450,00 kn/kom

3.1.4. teretni automobili po stvarnim troškovima po stvarnim troškovima

3.2. Hladnjaci

3.2.1. kućni (do 500 l) 20,00 kn/kom 40,00 kn/kom

3.2.2. industrijski (4500 l) 40,00 kn/kom 50,00 kn/kom

3.3. Štednjaci

3.3.1. kućni 20,00 kn/kom 35,00 kn/kom

3.3.2. ostali 40,00 kn/kom 70,00 kn/kom

3.4. Perilice rublja

3.4.1. kućne 20,00 kn/kom 35,00 kn/kom

3.4.2. industrijske 40,00 kn/kom 70,00 kn/kom

3.5. Ostali metalni otpad

3.5.1. do 1 m310,00 kn/kom 30,00 kn/kom

3.5.2. preko 1 m320,00 kn/kom 50,00 kn/kom

3.6. Stari namještaj

3.6.1. do 1 m315,00 kn/kom 15,00 kn/kom

3.6.2. preko 1 m330,00 kn/kom 30,00 kn/kom

3.7. Autogume

3.7.1. osobni automobil (do 15'') 5,00 kn/kom 8,00 kn/kom

3.7.2. Teretna vozila (preko 15'') 20,00 kn/kom 90,00 kn/kom

Napomena 1:

1. Jedinične cijene važeće su za područje mjesta Novi Vinodolski

2. Za područje Grada Novi Vinodolski, a izvan naselja Novi Vinodolski važe slijedeći dodaci:

Cijena (kn) bez PDV-a

2.1. Za vozilo STEYR-podizač bez baje od 5 m36,00 kn/km

2.2. Za vozilo STEYR-podizač s bajom od 5 m36,00 kn/km

i po jednoj turi 400,94 kn/tura

2.3. Za vozilo trokolica PIAGGIO ili sl. 3,00 kn/km

Napomena 2:

Za vrijeme godišnjih kampanji prikupljanja glomaznog otpada, preuzimanje, deponiranje i zbrinjavanje glomaznog otpada je besplatno


PJ »Tržnica«


4. CIJENE USLUGA NA ZELENOJ TRŽNICI

Cijene usluge (bez PDV-a)

4.1. Jednokratno korištenje balans vage sa utezima 7,38 kn/dan

4.2. Prodaja i smještaj robe na podu tržnice (m2) 12,30 kn/m2

4.3. Dnevno korištenje prodajnog mjesta 20,49 kn/dan

4.4. Dnevno korištenje prodajnog mjesta za animalne proizvode 26,23 kn/dan

4.5. Dnevno korištenje prodajnog mjesta u rashladnom pultu

za lako kvarljive namirnice 36,89 kn/dan

4.6. Jednokratno korištenje WC-a tržnice i ostali WC-i (kabina) 2,46 kn

4.7. Jednokratno korištenje WC-a tržnice i ostali WC-i (pisoar) 1,64 kn

4.8 Dnevna rezervacija prodajnog mjesta 4,10 kn

Napomene:

1. Na jednom tržnom stolu su dva prodajna mjesta

2. Za korisnike sa godišnjim ugovorima odobren je popust od 20%

3. U zimskom periodu svi korisnici imaju popust od 20%

4. Za korisnike sa godišnjim ugovorima odobrava se besplatno korištenje sanitarnog čvora tijekom cijele godine.


PJ »Parkovi i javne površine«


5. USLUGE VOZILA I STROJEVA

Cijena usluge (bez PDV-a)

5.1. Čistilica za čišćenje ulica od 1,5 m3152,00 kn/sat

Napomena: Odvoz sakupljenog smeća u kontejnerima se naplaćuje po važećem cjeniku

5.2. Najam trokolice Piaggio ili sličnog vozila 121,64 kn/sat

Sve ostale usluge prema ponudama i posebnim ugovorima.


Cijene radnog sata


6. ZAPOSLENICI GKTD »IVANJ« d.o.o.

Cijena usluge (bez PDV-a)

6.1. Vozači specijalnog motornog vozila 43,92 kn/sat

6.2. Ostali KV djelatnici 43,92 kn/sat

6.3. Tržni naplaćivač 43,92 kn/sat

6.4. VKV - mehaničar 48,90 kn/sat

6.5. VKV - električar 48,90 kn/sat

6.6. Grobar 41,20 kn/sat

6.7. PKV - djelatnik komunalne higijene 34,51 kn/sat

6.8. Visoko obrazovani djelatnici 59,50 kn/sat


PJ »Groblja i pogrebne usluge«


7. GROBLJANSKE I POGREBNE USLUGE

7.1. GODIŠNJA NAKNADA ZA GROBNO MJESTO

Cijena kn/god.

(bez PDV-a)

7.1.1. Grob veličine do 2 m2 kn 54,67

7.1.2. Grob veličine od 2,01 do 3 m265,54

7.1.3. Grob veličine od 3,01 do 4 m276,63

7.1.4. Grob veličine od 4,01 do 5 m287,29

7.1.5. Za svaki započeti m2 preko 5 m229,94

7.1.6. Grobnice u koje nije izvršen ukop veličine 1 groba 116,97

7.1.7. Grobnice u koje nije izvršen ukop veličine 2 groba 233,94

7.2. OTKUPNINA ZA GROBNO MJESTO

Cijena kn (bez PDV-a)

7.2.1. Korišteno grobno mjesto na općem polju

veličine jednog groba za dva lijesa 1.850,00

veličine jednog groba za tri lijesa 2.775,00

veličine dva groba 3.700,00

7.2.2. Novo grobno mjesto na općem polju

veličine jednog groba 1.850,00

veličine dva groba 3.700,00

7.2.3. Kod otkupa korištenog groba uklanjanje betonskog okvira,

spomenika i slično, naplaćuje se po cijeni koštanja

7.3. GROBLJANSKE USLUGE

Cijena kn (bez PDV-a)

7.3.1. Iskop i zatrpavanje klasičnog groba

nakon 6 i više godina od posljednjeg ukopa 603,45

7.3.2. Iskop i zatrpavanje klasičnog groba od 3 do 6 god

nakon posljednjeg ukopa uz sanitarnu suglasnost

(zaštitna sredstva po cijeni koštanja) 1.125,00

7.3.3. Iskop i zatrpavanje klasičnog groba sa skidanjem

i montažom pokrovne ploče 840,00

7.3.4. Sabiranje i zbrinjavanje posmrtnih ostataka kod

redovnog ukopa 110.00

7.3.5. Ukop u grobnice i niše uz skidanje i montažu pokrovne ploče 603,45

7.3.6. Ukop urne u klasični (zemljani) grob 150,00

7.3.7. Ukop urne u grobnice i niše uz skidanje i montažu zaštitne ploče 240,00

7.3.8. Ekshumacija ili prijenos u roku do 6 godina nakon ukopa 1.258,00

7.3.9. Ekshumacija ili prijenos u roku od 6 i više godina nakon ukopa 1.075,00

7.3.10. Kod ekshumacija se još naplaćuje iskop i zatrpavanje groba

(prema 7.3.1. do 7.3.3. i 7.3.5. ili iznosi iz cjenika »ostale usluge«)

lemljenje limenog sanduka prema 7.4.9.

zaštita i dezinfekcijska sredstva prema cijeni koštanja

7.3.11. Formiranje zemljanog humka poslije sahrane sa odvozom viška zemlje 110,00

7.3.12. Odnošenje vijenaca sa groba i čišćenje grobnog mjesta 60,00

7.3.13. Fugiranje pokrovnih ploča grobnice 45,00

7.3.14 Ostali radovi prema važećem cjeniku satnice djelatnika i troškovima

7.3.15 Jednokratno korištenje mrtvačnice (čišćenje i priprema) 70,00

7.3.16. Korištenje limenog transportnog sanduka 110,00

7.4. OSTALE USLUGE

Cijena kn (bez PDV-a)

7.4.1. Prijevoz na području mjesta Novi Vinodolski od kuće do mrtvačnice 55,00

7.4.2. Prijevoz na području Grada Novi Vinodolski (bez mjesta Novi V.)

plaća se paušalni iznos od 55,00

plus cijena prijevoza u kn/km 3,00

7.4.3. Prijevoz van područja Grada Novi Vinodolski

plaća se paušalni iznos od 140.00

plus cijena prijevoza u kn/km 3,30

cestarine, trajekt i slično po cijeni koštanja

7.4.4. Prijevoz van područja granica RH

plaća se paušalni iznos od 140.00

plus cijena prijevoza u kn/kn 3,30

cestarine, trajekt i slično po cijeni koštanja

7.4.5. Priprema lijesa i doprema do pokojnika 150.00

7.4.6. Usluga smještaja pokojnika u lijes 50,00

7.4.7. Premještaj pokojnika iz drvenog u limeni lijes po zahtjevu stranke 150.00

7.4.8. Čekanje pogrebnog vozila po zahtjevu stranke

za više od 1 sata čekanja, po satu 140.00

7.4.9. Lemljenje limenog sanduka, rad i materijal 130.00

7.5. POSEBNE USLUGE

Cijena kn (bez PDV-a)

7.5.1. Preuzimanje tijela pokojnika u posebnim uvjetima 2.652,00

7.5.2. Izlazak vozila na uviđaj

na području Grada Novi Vinodolski 340,00

7.5.3. Izlazak vozila na uviđaj van područja Grada Novi Vinodolski

plaća se paušalni iznos od 340,00

plus cijena prijevoza u kn/km 3,30

cestarine, trajekt i slično po cijeni koštanja

7.6. TAKSA ZA RADOVE NA UREĐENJU GROBOVA ILI GROBNICA

Cijena kn (bez PDV-a)

7.6.1. Za manje popravke 30.00

7.6.2. Za izradu okvira betonskih ili kamenih 60,00

7.6.3. Za izradu okvira s pokrovnom pločom 90,00

7.6.4. Za izradu grobnica veličine 1 groba 120,00

7.6.5. Za izradu grobnica veličine 2 groba 240,00

Skupština GKTD Ivanj d.o.o
Predsjednik
Ivan Mataija, v.r.S

Cjenik usluga GKTD Ivanj d.o.o.   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1&mjesto=51250&odluka=73
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr