SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 31. Ponedjeljak, 5. prosinca 2016.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
40. Odluka o razdvajanju naselja Miholašćica na dva naselja: Miholašćica i Zaglav
39. Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Cresa
38. Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine na području Grada Cresa
37. Odluka o drugim izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastukture u Gradu Cresu za 2016. godinu
36. Odluka o drugim izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2016. godinu
35. Odluka o drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Cresa za 2016. godinu
53. Odluka o popisu nerazvrstanih cesta na području Grada Kastva
60. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o proglašenju povremene prigodne prodaje (trgovačko-turističkog sajma) na području Grada Raba u 2016. godini
59. Odluka o proglašenju božićno-novogodišnje manifestacije Advent na Rabu
58. Odluka o izvršavanju Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2017. godinu
57. Plan razvojnih programa Grada Raba za 2017. godinu s Projekcijama za 2018. i 2019. godinu
56. Konsolidirani Proračun Grada Raba za 2017. godinu s Projekcijama za 2018. i 2019. godinu
72. Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Čavle
71. Odluka o otpisu potraživanja
70. Odluka o zaduženju za financiranje kapitalnog projekta
69. II. Izmjene i dopune Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama
68. Program javnih potreba iz oblasti predškolskog odgoja i naobrazbe i obrazovanja u Općini Čavle za 2017. godinu
67. Program javnih potreba u kulturi Općine Čavle za 2017. godinu
66. Program javnih potreba u sportu Općine Čavle za 2017. godinu
65. Program javnih potreba iz socijalne skrbi i zdravstva u Općini Čavle za 2017. godinu
64. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
63. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
62. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u sazivu Općinskog vijeća Općine Čavle za 2017. godinu
61. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Čavle za 2017. godinu
60. Proračun Općine Čavle za 2017. i Projekcije za 2018. i 2019. godinu
53. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jelenje
75. Zaključak o izradi i objavi pročišćenog teksta Prostornog plana uređenja Općine Matulji
74. Odluka o izradi usklađenja Prostornog plana uređenja Općine Matulji sa Zakonom o prostornom uređenju
73. Odluka o radnom vremenu u ugostiteljstvu
72. Odluka o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za financiranje provedbe kapitalnog projekta 'Rekonstrukcija spojne ceste iz naselja Veli Brgud do državne ceste D-8 na dionici od prolaza ispod autoceste A-7 do drža
71. Odluka o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za financiranje provedbe kapitalnog projekta 'Građenje prometnice i pješačke površine u dijelu radne zone R-2 u Matuljima - ceste C-O, D- O i dionica ceste F-E-D-F' o
70. Odluka o ukidanju statusa javnoga dobra u k.o. Lipa
69. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Matulji za 2017. godinu
68. Proračun Općine Matulji za 2017. godinu i Projekcije za 2018. - 2019. godinu
67. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
66. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
65. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Matulji za 2016. godinu
39. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu rada Općinske uprave Vinodolske općine
38. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Vinodolske općine za 2016. godinu
37. Odluka o prijedlogu člana Nadzornog odbora Poduzetničkog centra Vinodol d.o.o. Novi Vinodolski
36. Odluka o mirovanju mandata članu Općinskog vijeća i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana u Općinskom vijeću Vinodolske općine
35. Odluka o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za financiranje provedbe kapitalnih projekata od interesa za razvoj Vinodolske općine
34. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
33. II. Izmjene i dopune Plana bagatelne nabave procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kuna do 200.000,00 kuna za robe i usluge i od 20.000,00 kuna do 500.000,00 kuna za radove za za 2016. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr