SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 31. Ponedjeljak, 5. prosinca 2016.
OPĆINA JELENJE

53.

Na temelju članka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupraviNarodne novine«, broj 86/08. i 61/11.), članka 28. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupraviNarodne novine«, broj 74/10.), članka 9. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu općinske uprave Općine JelenjeSlužbeni glasnik Primorsko-goranske županije« broj 25/13.) i članka 33. Statuta Općine JelenjeSlužbeni glasnik Primorsko-goranske županije« broj 33/ 09. i 13/13.), Načelnik Općine Jelenje donosi sljedeće

IZMJENE I DOPUNE

PRAVILNIKA
o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Jelenje

Članak 1.

U članku 8. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine JelenjeSlužbene novine PGŽ« br. 28/13), (u daljnjem tekstu: Pravilnik) u oznaci odsjeka oznake: 2. Odsjek ureda načelnika, radno mjesto oznake »Redni broj: 6« naziv radnog mjesta mijenja se i sada glasi: »Administrator«.

Članak 2.

U članku 8. Pravilnika u odsjeku oznake »3. Odsjek za komunalni sustav« u radnom mjestu »Redni broj 7.« naziv radnog mjesta »Viši savjetnik za komunalno gospodarstvo« mijenja se opis poslova koji sada glasi

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 3.

U članku 8. Pravilnika u odsjeku »3. Odsjeku za komunalni sustav« dodaje se radno mjesto 8-1 koje glasi:

»Redni broj: 8-1

Osnovni podaci o radnom mjestu:

Kategorija: III.

Potkategorija: viši referent

Klasifikacijski rang: 9

Naziv: REFERENT-KOMUNALNI REDAR

Stručno znanje:sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik ekonomskog, građevinskog, ili pravnog smjera najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
vozačka dozvola B kategorije
položen državni stručni ispit
poznavanje rada na računalu

Broj izvršitelja: 1

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 4.

U članku 8. u odsjeku »3. Odsjek za financije i proračun broj 3. mijenja se u broj 4.

Članak 5.

U članku 8. Pravilnika u odsjeku »4. Odsjek za financije i proračun radno mjesto pod rednim brojem 10 mijenja se i glasi:

»Redni broj: 10

Osnovni podaci o radnom mjestu:

Kategorija: III.

Potkategorija: viši referent

Klasifikacijski rang: 9

Naziv: VIŠI REFERENT ZA FINANCIJE

Stručno znanje:magistar struke ili sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik ekonomskog smjera
najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
položen državni stručni ispit
poznavanje rada na računalu

Broj izvršitelja: 1

 

* tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 6.

Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jelenje stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, te na oglasnoj ploči i web stranici Općine.

Klasa: 112-08/15-03/01

Ur. broj: 2170-04-15-03-2

Dražice, 01. listopada 2015.

OPĆINA JELENJE

Načelnik
mr. sc. Ervin Radetić, dr. med.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=994&mjesto=51218&odluka=53
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr