SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 31. Ponedjeljak, 5. prosinca 2016.
OPĆINA VINODOLSKA

34.

Na temelju članka 103. Zakona o cestamaNarodne novine« broj 84/11., 22/13., 22/13., 54/13., 148/13. i 92/14.), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupraviNarodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 48. Statuta Općine Vinodolske općineSlužbene novine« Primorsko-goranske županije br. 40/09, 15/13 i 30/13.), Općinsko vijeće Vinodolske općine, na 25. sjednici održanoj dana 26. listopada 2016. godine, donosi

 

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra

 

Članak 1.

Utvrđuje se da dio nekretnine k.č.br. 10283 Obćinski put od 61 čhv.iz z.k.ul. 1044 k.o. Belgrad, prema prijedlogu parcelacije Ureda ovlaštenog inženjera geodezije Jasmine Jurinčić Buljević, Crikvenica, B. Buchoffer 4, br. 230/13 od 24. rujna 2015. godine, pod novom oznakom k.č.br. 10283/2 Dvorište od 67 m2 k.o. Belgrad, ne predstavlja u naravi javno dobro-put već čini dio okućnice, te se istoj ukida status javnog dobra u općoj uporabi.

Članak 2.

Nekretnini iz članka 1. ove Odluke ukida se status javnog dobra, te će Općinski sud u Rijeci, Stalna služba u Crikvenici - Zemljišnoknjižni odjel, temeljem ove Odluke izvršiti brisanje upisa statusa javnog dobra na nekretnini iz članka 1. ove Odluke, te izvršiti uknjižbu upisa prava vlasništva na ime i u korist Općine Vinodolske općine (OIB-98133635529), temeljem članka 103. stavak 3. Zakona o cestama.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu u roku od osam (8) dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/16-01/5

URBROJ:2107-03/16-01-10-239

Bribir, 26. listopada 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik
Boris Miklić, dipl. ing., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=994&mjesto=91253&odluka=34
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr