SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 31. Ponedjeljak, 5. prosinca 2016.
OPĆINA ČAVLE

62.

Temeljem članka 12. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN 24/11, 61/11, 27/13, 02/14, 96/16) i čl. 19. Statuta Općine Čavle (SN PGŽ br. 20/14, 26/14, 27/15) Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj 1. prosinca 2016. godine donijelo je

 

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka
zastupljenih u sazivu Općinskog vijeća Općine Čavle za 2017. godinu

 

Članak 1.

U Proračunu Općine Čavle za 2017. godinu osigurana su sredstva za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću u iznosu od 60.000,00 kuna.

Članak 2.

Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se jednak godišnji iznos sredstava tako da svakoj pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova u Općinskom vijeću u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.

Članak 3.

Za svakog člana Općinskog vijeća u 2017. godini utvrđuje se godišnji iznos sredstava u iznosu od 4.000,00 kune.

Članak 4.

Političkim strankama zastupljenim u Općinskom vijeću raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu Općine Čavle za 2016. godinu razmjerno broju njenih članova u Općinskom vijeću, kako slijedi:

-Socijaldemokratska partija Hrvatske 16.000,00 kuna

-Hrvatska demokratska zajednica 12.000,00 kuna

-Primorsko-goranski savez 12.000,00 kuna

-Hrvatska narodna stranka - liberalni dem. 8.000,00 kuna

-Hrvatska seljačka stranka 4.000,00 kuna

-Autonomna regionalna stranka Hrvatskog 4.000,00 kunaPrimorja, Gorskog kotara, otoka i Rijeke

-Akcija mladih 4.000,00 kuna

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko- goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2017. godine.

KLASA: 021-05/16-01/09

URBROJ: 2170-03-16-01-11

Čavle, 1. prosinca 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Norbert Mavrinac, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=994&mjesto=10008&odluka=62
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr