SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 31. Ponedjeljak, 5. prosinca 2016.
OPĆINA VINODOLSKA

36.

Na temelju članka 30. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupraviNarodne novine« broj: 33/01, 60/10, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/ 13-pročišćeni tekst), članka 81. stav (1) i (2) Zakona o lokalnim izborimaNarodne novine« broj: 144/12), članka 56. stavak 5. i 6. Statuta Općina Vinodolska općinaSlužbene novine Primorsko-goranske županije« broj: 40/09, 15/13 i 30/13-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće na 25. sjednici održanoj 26. listopada 2016. godine, donijelo je

 

ODLUKU
O MIROVANJU MANDATA ČLANU OPĆINSKOG VIJEĆA I POČETKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI ZAMJENIKA ČLANA U OPĆINSKOM VIJEĆU VINODOLSKE OPĆINE

 

Članak 1.

Utvrđuje se da je vijećnik MILJENKO ŠIMIĆ iz Drivenika, Šimići 6., u tijeku trajanja mandata stavio svoj man dat u mirovanje iz osobnih razloga, podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku Općinskog vijeća, dana 08.kolovoza 2016. godine.

Članak 2.

Mirovanje mandata počinje teći od dana dostave pisanog zahtjeva (08.08.2016. g.), sukladno pravilima o dostavi propisanom Zakonom o općem upravnom postupku.

Članak 3.

Mirovanje mandata iz osobnih razloga ne može trajati kraće od 6 mjeseci, a po izjavi vijećnika mirovanje mandata će biti do kraja mandata 2013-2017. godine.

Članak 4.

Dana 08.kolovoza 2016.godine počinje obnašati dužnost člana Općinskog vijeća Vinodolske općine, zamjenica člana NATALIJA MARIJANIĆ JARDAS, UGRINI 3d., BRIBIR, rođ. 23.02.1977.godine, OIB: 12818595728, kao 6.,s liste kandidata HDZ-a Vinodolske općine-Zbrine liste pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor članica/članova Općinskog vijeća Vinodolske općine, na lokalnim izborima, 19.svibnja 2013.godine kao neizabrane kandidatkinje s liste HDZ-a, s koje je izabran i član Vijeća kojemu mandat miruje.

Članak 5.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/16-01/1

URBROJ:2107-03/16-01-10-231

Bribir, 26. listopada 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik
Boris Miklić, dipl. ing., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=994&mjesto=91253&odluka=36
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr