SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 31. Ponedjeljak, 5. prosinca 2016.
OPĆINA ČAVLE

67.

Na temelju odredbe članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09), članka 35. i članka 19. Statuta Općine Čavle (SN PGŽ 20/14, 26/ 14, 27/15), Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 1. prosinca 2016. godine donosi

 

PROGRAM
javnih potreba u kulturi Općine Čavle za 2017. godinu

 

Članak 1.

Programom javnih potreba u kulturi Općina Čavle za 2017. godinu (u daljnjem tekstu: Program), utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u kulturi od općeg značaja za Općinu Čavle, kao i za njezinu promociju na svim razinama.

Programom se ostvaruju uvjeti za zadovoljavanje potreba u sljedećim područjima kulturnih djelatnosti:

-zaštite i očuvanja kulturnih dobara,

-knjižnične djelatnosti,

-glazbene i glazbeno-scenske djelatnosti,

-izložbene djelatnosti i likovnih umjetnosti,

-klapsko i zborsko pjevanje,

-mesopusni običaji,

-razni drugi programi vezani uz kulturu.

Članak 2.

Svrha Programa je da se putem programskog cilja sustavno usmjerava razvoj kulturne djelatnosti u Općini Čavle.

Cilj donošenja Programa je sufinanciranje javnih potreba u kulturi Općine Čavle za 2017. godinu.

Ostvarivanjem cilja iz stavka 2. ovog članka, omogućit će se postizanje dodatne kvalitete i razvoj kulture, a zadržat će se postojeća razina uključenosti u aktivnosti kulture i kulturne aktivnosti djece, mladeži i građana.

Članak 3.

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba u kulturi u 2017. godini, osiguravaju se u Proračunu Općine Čavle za 2017. godinu u ukupnom iznosu od 1.394.000 kn.

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovog članka po korisnicima obavlja, na prijedlog izvršnog tijela Općine, Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu Općine Čavle (u daljnjem tekstu: Odjel), sukladno Planu raspodjele sredstava za programe javnih potreba u kulturi Općine Čavle za 2017. godinu.

Plan raspodjele sredstava za programe javnih potreba u ovom području, na prijedlog izvršnog tijela Općine, izrađuje Odjel.

Plan iz prethodnog stavka ovoga članka nalazi se u privitku, koji čini sastavni dio ovog Programa

Članak 4.

Općina Čavle će u okviru svojih mogućnosti sudjelovati u organizaciji kulturnih priredbi te redovito održavati objekte iz Proračuna Općine za 2017. godinu.

Članak 5.

Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu prati i nadzire izvršenje ovog Programa te prati namjensko korištenje i utrošak sredstava iz Programa.

O izvršenju Programa i utrošku odobrenih sredstava za programe, korisnik podnosi izvršnom tijelu Općine Čavle ovjereni Završni račun i to najkasnije do 1. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama PGŽ.

KLASA: 021-05/16-01/09

URBROJ: 2170-03-16-01-18
Čavle, 1. prosinca 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Norbert Mavrinac, v.r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=994&mjesto=10008&odluka=67
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr