SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 31. Ponedjeljak, 5. prosinca 2016.
GRAD RAB

56.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunuNarodne novine« br. 87/08¹136/12 i 15/15) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine PGŽ« br. 27/09, 13/13, 31/13 - pročišćeni tekst i 19/15.), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 21. studenog 2016. godine, donosi

 

KONSOLIDIRANI PRORAČUN GRADA
RABA ZA 2017. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2018. I 2019. GODINU

 

Članak 1.

Konsolidirani proračun Grada Raba za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

 

* tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja Proračuna kako slijedi:

 

* tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

U posebnom dijelu Proračuna rashodi i izdaci raspoređuju se po nositeljima i korisnicima, po projektima, programima i aktivnostima kako slijedi:

 

* tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 4.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine raspoređeni sup o funkcijskoj klasifikaciji kako slijedi:

 

* tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 5.

Konsolidirani proračun Grada Raba za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2017. godine.

KLASA: 023-06/16-01/05

URBROJ: 2169-01-02/7-16-1

Rab, 21. studenog 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag. ing. agr.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=994&mjesto=51280&odluka=56
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr