SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 31. Ponedjeljak, 5. prosinca 2016.
OPĆINA ČAVLE

72.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupraviNarodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), i članka 19. Statuta Općine ČavleSlužbene novine Primorsko-goranske županije« broj 20/14, 26/14 i 27/15) Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj dana 1. prosinca 2016. godine donijelo je

 

ODLUKU
o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Čavle

 

Članak 1.

Daje se na prodaju putem javnog natječaja prikupljanjem pisanih ponuda nekretnine (građevinskog zemljišta) u vlasništvu Općine Čavle i to:

1)k.č.br. 3566/181, pašnjak, površine 699 m2, zk.ul.br. 4454, k.o. Cernik-Čavle.
Početna kupoprodajna cijena nekretnine iznosi 212.000,00 kn.

2)k.č.br. 3566/182, pašnjak, površine 697 m2, zk.ul.br. 4454, k.o. Cernik-Čavle.
Početna prodajna cijena nekretnine iznosi 211.420,00 kn.

Članak 2.

Početna prodajna cijena nekretnina iz članka 1. utvrđena je procjenom tržišne vrijednosti nekretnina po stalnom sudskom vještaku građevinske struke.

Članak 3.

Natječaj se provodi sustavom zatvorenih pisanih ponuda.

Pri odabiru najpovoljnije ponude Povjerenstvo za provedbu natječaja voditi će se kriterijem najviše ponuđene cijene.

Članak 4.

U skladu s ovom Odlukom, općinski načelnik objaviti će natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Čavle. U natječaju će se naznačiti oznaku nekretnine, početnu kupoprodajnu cijenu, visinu jamčevine te način i rok sklapanja ugovora o kupoprodaji i isplate kupoprodajne cijene.

Članak 5.

Po provedenom natječajnom postupku sklopiti će se Ugovor o kupoprodaji s najpovoljnijim ponuđačem.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 021-05/16-01/09

URBROJ: 2170-03-16-01-14

Čavle, 1. prosinca 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Norbert Mavrinac, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=994&mjesto=10008&odluka=72
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr