SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 31. Ponedjeljak, 5. prosinca 2016.
OPĆINA MATULJI

68.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunuNarodne novine« br.87/08, 136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta Općine MatuljiSlužbene novine Primorsko-goranske županije« br. 26/09, 36/09, 8/13, 17/14 ,29/14, 4/15-pročišćeni tekst i 39/ 15) Općinski vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 24. studenog 2016.g, donosi

 

PRORAČUN OPĆINE MATULJI ZA 2017.G. I PROJEKCIJE 2018.-2019. g.

 

Članak 1.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

Prihodi i rashodi i rashodi, te primici i izdaci proračuna. raspoređuju se po ekonomskoj klasifikaciji u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja, kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 3.

II. POSEBNI DIO

Rashodi i izdaci Proračuna iskazani prema programskoj i funkcijskoj klasifikaciji, raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u posebnom dijelu, kako slijedi

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 4.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 5.

III: RAZVOJNI PROGRAMI

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 6.

IV. ZAVRŠNE ODREBE

Proračun Općina Matulji za 2017. g. i projekcije 2018.- 2019. g. stupaju na snagu osmog dana od dana objave »Službenim novinama Primorsko-goranske Županije

Klasa: 400-08/116-01/7

Ur.broj: 2156-04-01-16-13

Matulji, 24. 11. 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Dr. Mladen Prenc

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=994&mjesto=51211&odluka=68
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr