SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 31. Ponedjeljak, 5. prosinca 2016.
OPĆINA VINODOLSKA

33.

Na temelju GLAVE III, članak 6. Pravilnika o provedbi postupka male nabave bagatelne vrijednosti u Vinodolskoj općiniSlužbene novine primorsko-goranske županije«, broj: 7/14), odredbi Zakona o proračunuNarodne novine« broj: 87/08 i 136/12), članka 20. stavak (2), u svezi sa člankom 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabaviNarodne novine« broj: 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14- Odluka Ustavnog suda RH-e), članka 48. Statuta Općine Vinodolska općinaSlužbene novine Primorsko-goranske županije«, broj: 40/09, 15/13 i 30/13-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 25. sjednici održanoj 26. listopada 2016. godine, donijelo je

 

II. IZMJENE I DOPUNE
PLANA BAGATELNE NABAVE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI JEDNAKE ILI VEĆE OD 20.000,00 KUNA, DO 200.00,00 KUNA, ZA ROBE I USLUGE
I OD 20.000,00 KUNA DO 500.000,00 KUNA ZA RADOVE, ZA 2016.GODINU

 

Članak 1.

U Planu bagatelne nabave procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kuna do 200.000,00 kuna, za robe i usluge i od 20.000,00 kuna do 500.000,00 kuna, za radove, donijetom na 17. sjednici Općinskog vijeća održanoj 14. prosinca 2015. godine, u Nastavku 17. 12. 2015. godine, objavljenom u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«, br. 41/15, u I Izmjenama i dopunama Plana bagatelne nabaveSlužbene novine primorsko- goranske županije« br. 21/16), člana 3. Plana, Tabelarni dio se dopunjuje sa novim predmetima bagatelne nabave počev od radnog broja 38. do broja 51. kako slijedi

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

U preostalom dijelu koji nije obuhvaćen ovom izmjenom i dopunom Plan bagatelne nabave procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kuna do 200.000,00 kuna za robe i usluge i od 20.000,00 kuna do 500.000,00 kuna za radove, za 2016.godinu (»Službene novine primorsko- goranske županije« broj: 41/15 i 21/16), ostaje na snazi.

Članak 3.

Ova I. Izmjena i dopuna Plana bagatelne nabave procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kuna do 200.000,00 kuna za robe i usluge i od 20.000,00 kuna do 500.000,00 kuna za radove, za 2016. godinu, stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/16-01/1

URBROJ:2107-03/16-01-10-234

Bribir, 26. listopada 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik
Boris Miklić, dipl. ing., v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=994&mjesto=91253&odluka=33
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr