SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 31. Ponedjeljak, 5. prosinca 2016.
OPĆINA ČAVLE

69.

Na temelju članka 58. stavka 4. Zakona o zaštiti životinjaNarodne novine« broj 135/06, 37/13 i 125/13), odredbi Zakona o veterinarstvuNarodne novine« broj 82/13 i 148/13) i članka 19. Statuta Općine ČavleSlužbene novine Primorsko- goranske županije« 20/14, 26/14 i 27/ 15), Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 1. prosinca 2016. godine donosi

 

II. IZMJENE I DOPUNE
Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim
i izgubljenim životinjama

 

Članak 1.

U Odluci o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama (Službene novine Primorsko goranske županije 40/2011 i 33/2015) u članku 21. iza izraza »podmiruje posjednik« dodaju se riječi »ili vlasnik«.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»O troškovima iz stavka 1. ovoga članka donosi se posebno rješenje

Članak 2.

Sve ostale odredbe Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama (Službene novine Primorsko goranske županije 40/2011 i 33/2015) ostaju neizmijenjene i na snazi.

Članak 3.

Ova Izmjena i dopuna Odluke stupa na snagu 8 dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA:021-05/16-01/09

Urbroj:2170-03-16-01-12
Čavle, 1. prosinca 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Norbert Mavrinac, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=994&mjesto=10008&odluka=69
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr