SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 31. Ponedjeljak, 5. prosinca 2016.
GRAD KASTAV

53.

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupraviNarodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i članka 47. Statuta Grada Kastva (Službenim novinama Primorsko-goranske županije broj 26/09 i 13/13) Gradonačelnik Grada Kastva donio je, dana 18. studenog 2016. godine slijedeću

 

ODLUKU
O POPISU NERAZVRSTANIH CESTA
NA PODRUČJU GRADA KASTVA

 

Članak 1.

Utvrđuje se Popis nerazvrstanih cesta na području Grada Kastva.

Nazivi, oznake i vrste nerazvrstanih cesta nalaze se u tablici koja je prilog i sastavni dio ove Odluke.

Članak 2.

Stupanjem na snagu ovo Odluke prestaje važiti Odluka o popisu nerazvrstanih cesta na području Grada KastvaSlužbene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 11).

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 363-01/16-03/05

UR. BROJ: 2170-05/01-1-11-1

Kastav, 18. studenog 2016.

Gradonačelnik
Ivica Lukanović, dipl. ing. građ

 

* tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=994&mjesto=51215&odluka=53
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr