SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 31. Ponedjeljak, 5. prosinca 2016.
GRAD RAB

60.

Na temelju članaka 10. stavka 3. Zakona o trgoviniNarodne novine« broj 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/ 11, 68/13 i 30/14) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst i 19/15), Gradonačelnik Grada Raba dana 2. prosinca 2016. godine donosi

 

ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE
O PROGLAŠENJU POVREMENE PRIGODNE PRODAJE (TRGOVAČKO - TURISTIČKOG SAJMA) NA PODRUČJU GRADA RABA U 2016. GODINI

 

Članak 1.

U Odluci o proglašenju povremene prigodne prodaje (trgovačko - turističkog sajma) na području Grada Raba u 2016. godini (u daljnjem tekstu : Odluka) u članku 1. stavak 1. iza riječi; »do rujna 2016. godine« dodaju se riječi: »te tijekom prosinca 2016. godine«, te se dodaje alineja 7. koja glasi:

»Na području Grada Raba - u dane od 02. prosinca 2016. g. do 04. prosinca 2016. g. i od 11. prosinca do 31. prosinca 2016. g. - Božićni sajam te od 01. siječnja 2017.g. do 08. siječnja 2017.g«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 023-01/16-01/152

URBROJ:2169-01-01-16-16-1

Rab, 2. prosinca 2016.

Gradonačelnik
Nikola Grgurić, dipl. oec.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=994&mjesto=51280&odluka=60
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr