SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 31. Ponedjeljak, 5. prosinca 2016.
OPĆINA VINODOLSKA

37.

Na temelju članka 48. stavak 1. podstavak 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupraviNarodne novine« broj 33/01, 60/10, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst i 137/15), članka 61. Statuta Općine Vinodolske općineSlužbene novine Primorsko-goranske županije« broj: 40/09, 15/13 i 30/13- pročišćeni tekst) i članka 13. i 14. Društvenog ugovora Poduzetničkog centra Vinodol d.o.o. Novi Vinodolski od 22. prosinca 2009. godine, pročišćeni tekst od 15. veljače 2010. godine, zamjenik načelnika koji obnaša dužnost načelnika dana 21. studenog 2016. godine, donosi

 

ODLUKU
o prijedlogu člana Nadzornog odbora Poduzetničkog centra Vinodol d.o.o. Novi Vinodolski

 

Članak 1.

Predlaže se Skupštini trgovačkog društva Poduzetničkog centra Vinodol d.o.o. Novi Vinodolski da se Den Strizić imenuje za člana Nadzornog odbora, na mandat od četiri (4) godine, kao predstavnik Vinodolske općine.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«

KLASA: 022-05/16-01/1

URBROJ: 2107-03/16-03-1-11-1182

Bribir, 21. studenog 2016.

Zamjenik načelnika koji obnaša
dužnost načelnika Vinodolske općine
Božidar Zubčić

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=994&mjesto=91253&odluka=37
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr