SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 57. Petak, 28. prosinca 2012.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
61. Odluka o utvrđivanju veličine parametra »a« za određivanje visine zakupnine za 2013. godinu
60. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Bakra za 2013. godinu
59. Odluka o Proračunu Grada Bakra za razdoblje 2013.-2015. godine
58. Program poticanja razvoja malog gospodarstva na području Grada Bakra
57. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2013. godinu
56. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu rada gradskih upravnih tijela Grada Bakra
55. Program javnih potreba Grada Bakra u sportu za 2013. godinu
54. Program javnih potreba Grada Bakra u području društvene brige o djeci, predškolskog odgoja i obrazovanja u 2013. godini
53. Program javnih i ostalih potreba Grada Bakra u kulturi za 2013. godinu
52. Program javnih potreba Grada Bakra u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2013. godinu
51. Program održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Bakru za 2013. godinu
50. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
49. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Bakra za 2013. godinu
76. Ispravak Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Crikvenice za 2012.
190. Kolektivni ugovor za zaposlenike u ustanovama kulture Grada Rijeke
46. Odluka o raspisivanju natječaja za zamjenu nekretnine u vlasništvu Grada Vrbovskog i nekretnine u vlasništvu fizičke osobe
45. Odluka o donošenju Plana ukupnog razvoja Grada Vrbovskog (PUR) za razdoblje 2012.- 2013.-2020.
44. Odluka o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa predstavničkog i izvršnog tijela Grada Vrbovskog i drugih korisnika Proračuna Grada Vrbovskog za prvo tromjesečje 2013. godine
43. Analiza stanja Sustava zaštite i spašavanja na području Grada Vrbovskog za 2012. godinu
42. Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Vrbovskog
48. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Klana za 2013. godinu
47. Projekcija Proračuna Općine Klana za 2014.- 2015. godinu
46. Proračun Općine Klana za 2013. godinu
45. Izmjene i dopune Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini
44. Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Općine Klana
43. Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoz pokojnika na području Općine Klana na period od četiri godine
42. I. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2012. godinu
41. .I. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2012. godinu
47. Odluka o zaduženju Općine Matulji
14. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Mrkopalj za 2013. godinu
13. Proračun za 2013. godinu i Projekcija Proračuna za 2014. i 2015. godinu
12. II. Izmjene i dopune Proračuna za 2012. godinu i Projekcija Proračuna za 2013. i 2014. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr