SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 57. Petak, 28. prosinca 2012.
OPĆINA MATULJI
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

47.

Na temelju odredbi članka 86. i 87. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12), članka 10. točke 5. Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstva i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 55/09, 139/10), članka 1. Prvih izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Matulji za 2012. (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 26/12) te članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 38/09), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj 27. prosinca 2012., donosi sljedeću

ODLUKU O ZADUŽENJU OPĆINE MATULJI

Članak 1.

Općina Matulji zadužit će se kod ERSTE & STAIERMARKISCHE BANKE d.d. Rijeka, uzimanjem dugoročnog novčanog kredita u kunama bez valutne klauzule uz nepromjenjivu kamatnu stopu, u iznosu od 4.500.000,00 kn, a za potrebe financiranja kapitalnih projekata Općine Matulji, i to:

- Projekta K260308 Tople veze Škole i Školske sportske
dvorane u iznosu od 1.200.000,00 kn,

- projekta K240107 Ceste UC-2 u iznosu od 1.300.000,00 kn,
te

- projekta K240109 sufinanciranja rekonstrukcije državne
ceste D-8 u iznosu od 2.000.000,00 kn.

Članak 2.

Općina Matulji zadužit će se pod sljedećim uvjetima:

- iznos kredita: 4.500.000,00 kn,

- kamatna stopa: 3,75%,

- rok otplate: 10 godina; 40 rata,

- razdoblje počeka: bez počeka,

- način otplate: kvartalno u ratama,

- osiguranje kredita: izjava/zadužnica sukladno odredbama članka 214. Ovršnoga zakona (»Narodne novine« broj: 112/2012.) te tri komada bjanko akceptirane mjenice s klauzulom »bez protesta«.

Članak 3.

Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Matulji za izdavanje zadužnice i mjenica iz članka 2. ove Odluke, kao sredstva osiguranja povrata kredita.

Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Matulji za potpisivanje Ugovora o kreditu, po dobivanju suglasnosti Vlade Republike Hrvatske.

Članak 4.

Ova Odluke stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 401-01/12-01/15

Ur.broj: 2156-04-01-1-12-16

Matulji, 27. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Željko Grbac, oec., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=820&mjesto=51211&odluka=47
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr