SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 57. Petak, 28. prosinca 2012.
GRAD VRBOVSKO
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

45.

Na temelju članka 35. točke 1. i članka 57. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ« broj 27/09, 31/09 i 43/10) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici 27. prosinca 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o donošenju Plana ukupnog razvoja Grada Vrbovskog (PUR) za razdoblje 2012.-2013.-2020.

Članak 1.

Donosi se Plan ukupnog razvoja Grada Vrbovskog (PUR) za razdoblje 2012.-2013.-2020. godinu koji je temeljni dokument razvoja Grada Vrbovskog, a sastoji se od osnovne analize, strategije razvoja, prioritetnih projekta i zadataka za razdoblje 2012. - 2020., načina provedbe, monitoringa i evaluacije učinaka.

Članak 2.

Prvi dio Plana ukupnog razvoja Grada Vrbovskog odnosni se na analizu postojećeg stanja ukratko obrazlažući prostor, stanovništvo, tlo, prirodna obilježja, floru i faunu, gospodarstvo, uslužne funkcije te prometnu infrastrukturu, sustav vodoopskrbe i odvodnje, energetiku te postupanje s otpadom.

Drugi dio odnosi se na izradu SWOT i PEST analize kako bi se utvrdili problemi po pojedinim područjima i predložio način mogućeg njihovog rješavanja.

Članak 3.

Strategija razvoja (vizija) obuhvaća strateške ciljeve, prioritete i mjere, usporedni prikaz strateških ciljeva i prioriteta Europa 2020 sa strateškim ciljevima i prioritetima Plana ukupnog razvoja Grada Vrbovskog, razvojne pravce i projekte do 2020. godine, financijski plan te nadzor nad provedbom PUR-a.

Članak 4.

Strateški dokument Plan ukupnog razvoja Grada Vrbovskog (PUR) za razdoblje 2012.-2013.-2020. čini sastavni dio ove Odluke, a objavit će se na web stranici Grada Vrbovskog www.vrbovsko.hr.

Klasa: 302-02/12-01-8

Ur. broj: 2193-01-01/12.-1

Vrbovsko, 27. prosinca 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Dražen Mufić, dipl. ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=820&mjesto=51326&odluka=45
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr