SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 57. Petak, 28. prosinca 2012.
GRAD BAKAR
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

50.

Na temelju članka 23. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11), članka 35. stavka 1. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11) ) i članka 30. Statuta Grada Bakra (»Službene novine PGŽ« broj 25/09, 37/09), Gradsko vijeće Grada Bakra na sjednici održanoj dana 11. prosinca 2012. godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi

Članak 1.

U Odluci o komunalnoj naknadi (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 50/09, 23/10, 14/12), mijenja se članak 13.a. koji glasi:

» Članak 13.a.

Kao dodatna mjera poticanja gospodarstva vrijednost boda se umanjuje za 20% i iznosi 0,40 kn/m2, a za djelatnosti sljedeće oznake, sukladno članku 8. Odluke, i to kako slijedi:

33 - Popravak i instaliranje strojeva i opreme

20 - Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

21 - Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i
farmaceutskih pripravaka

22 - Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

23 - Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih
proizvoda

24 - Proizvodnja metala

25 - Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim
strojeva i opreme

26 - Proizvodnja računala i optičkih proizvoda

27 - Proizvodnja električne opreme

28 - Proizvodnja strojeva i uređaja, d.n.

29 - Proizvodnja motornih vozila, prikolica i
poluprikolica

30 - Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

10 - Proizvodnja prehrambenih proizvoda

11 - Proizvodnja pića

13 - Proizvodnja tekstila

14 - Proizvodnja odjeće

15 - Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

16 - Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim
namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i
pletarskih materijala

17 - Proizvodnja papira i proizvoda od papira

31 - Proizvodnja namještaja

32 - Ostala prerađivačka industrija

Odredba iz stavka 1. ovog članka primjenjuje se na obračun komunalne naknade za mjesec siječanj do mjeseca prosinca 2013. godine i ostaje na snazi do 31. prosinca 2013. godine.«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a prestaje važiti 31. prosinca 2013. godine.

Klasa: 021-05/12-01/09

Ur. broj: 2170/02-05/3-12-38

Bakar, 11. prosinca 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik

Milan Rončević, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=820&mjesto=51222&odluka=50
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr