SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 57. Petak, 28. prosinca 2012.
OPĆINA MRKOPALJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

13.

Na temelju čl. 39. Zakona o Proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12) i članka 29. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 24/09 i 34/09 ispr.) Općinsko vijeće Općine Mrkopalj na sjednici održanoj dana 27. prosinca 2012. godine donijelo je

PRORAČUN ZA 2013. G. I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2014. I 2015. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

UKUPNO

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

UKUPNO

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

UKUPNO

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 3.

Rashodi i izdaci Proračuna iskazani prema programskoj, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u Posebnom djelu Proračuna.

Članak 4.

Sastavni dio Proračuna je i Projekcija proračuna za 2014. i 2015.godinu. U planu razvojnih programa za razdoblje 2013 - 2015.godine, koji čini sastavni dio ovog Proračuna planirani su rashodi na nefinancijsku imovinu, kapitalne pomoći i donacije.

Članak 5.

Ovaj Proračun stupa na snagu 01. siječnja 2013. godine, a objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

Klasa: 400-06/12-01/1

Ur. broj: 2112-05-01-12-2

Mrkopalj, 27. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik
Mario Blašković, v. r.

 

Proračun za 2013. godinu i Projekcija Pr  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=820&mjesto=51315&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr