SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 57. Petak, 28. prosinca 2012.
GRAD VRBOVSKO
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

42.

Temeljem članka 9. stavaka 3. i 4. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine«, broj 174/04 i 79/07, 38/09 i 127/ 10 ) i članka 4. i 10. stavka 1. Pravilnika o pozivanju, mobilizaciji i aktiviranju operativnih snaga zaštite i spašavanja (»Narodne novine«, broj 40/08 i 44/08) te članka 29. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ«, broj 8/ 08, 16/09 i 43/10), Gradsko vijeće Grada Vrbovskog na sjednici 27. prosinca 2012. godine, donosi

ODLUKU
O OSNIVANJU I IMENOVANJU
STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
GRADA VRBOVSKOG

Članak 1.

Stožer zaštite i spašavanja osniva se za upravljanje i usklađivanje aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa zajednice u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i veće nesreće na području Grada Vrbovskog.

Članak 2.

Za članove Stožera zaštite i spašavanja Grada Vrbovskog imenuju se:

1.Davorin Rački (zamjenik gradonačelnika) - zapovjednik Stožera

2.Nina Vinski (Komunalac d.o.o. Vrbovsko) - član

3.Nikolina Mamula (Komunalac d.o.o. Vrbovsko) - član

4.Nevenko Žagar (iz ureda Gradske uprave) - član

5.Vlado Mufić (iz ureda Gradske uprave) - član

6.Željko Šporer (PU ZS Rijeka) - član

7.Tihomir Umiljenović (liječnik Doma zdravlja Vrbovsko) - član

8.Romeo Bajt (zapovjednik PP Vrbovsko) - član

9.Dalibor Mareković (zapovjednik vatrogasne postrojbe Grada) - član

Članak 3.

Stožer zaštite i spašavanja donosi Plan rada Stožera zaštite i spašavanja Grada Vrbovskog.

Članak 4.

Stručne, administrativne i tehničke poslove za potrebe Stožera zaštite i spašavanja Grada Vrbovskog obavljati će Jedinstveni upravni odjel Grada Vrbovskog.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju i imenovanju stožera zaštite i spašavanja Grada Vrbovskog (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 27/2009)

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biti će objavljena u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 810-01/12-01-10

Ur. broj: 2193-01-02/12-01

Vrbovsko, 27. prosinca 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Dražen Mufić, dipl. ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=820&mjesto=51326&odluka=42
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr