SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 57. Petak, 28. prosinca 2012.
OPĆINA KLANA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

45.

Na temelju članka 26. stavka 3. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09, 63/11 i 130/11) i članka 32. Statuta Općine Klana (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 33/09), Općinsko vijeće Općine Klana, na sjednici 20. prosinca 2012. godine, donijelo je

IZMJENE I DOPUNE
Plana gradnje komunalnih vodnih građevina
u 2012. godini

Članak 1.

U Planu gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 51/11) članak 2. mijenja se i glasi:

»U 2012. godini financirat će se gradnja komunalnih vodnih građevina od zajedničkog interesa suvlasnika isporučitelja javne usluge vodoopskrbe i odvodnje, Komunalnog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka, Dolac 14 (u daljnjem tekstu: Isporučitelj) i gradnja na području općine Klana u ukupnom procijenjenom iznosu od 15.027.000,00 kn.«

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»U 2012. godini financirat će se gradnja komunalnih vodnih građevina od zajedničkog interesa suvlasnika isporučitelja, kako slijedi:

Redni broj

Razvojni zahvat

Procijenjena vrijednost
ulaganja (kn)

1

2

4

1.

Vodoopskrba visinske zone Kostrena - priprema dokumentacije za gradnju

932.000

2.

Kanalizacijski sustav Rijeka-Grobnik, II. faza podprojekta Rijeka - Grobnik -
nastavak pripreme dokumentacije za gradnju i nastavak izgradnje po II tranši
kredita Projekt Jadran

11.210.000

2.1.

Projekt zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području 2 - nastavak pripreme dokumentacije za gradnju kanalizacije i rekonstrukciju vodovoda i gradnja

10.700.000

2.2.

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda sustava odvodnje Grad - analiza lokacija

510.000

3.

Dogradnja sustava Grad - izrada studijske i projektne dokumentacije za EU fondove

2.850.000

3.1.

Izrada studije izvodljivosti s aplikacijom za EU fondove

1.150.000

3.2.

Dogradnja gradske mreže - projektiranje

1.600.000

3.3.

Studija utjecaja na okoliš sustava »Rijeka«

100.000

Ukupno

14.992.000

Gradnja komunalnih vodnih građevina iz stavka 1. ovoga članka financirat će se iz izvora i u iznosima, kako slijedi:

- 20.935,00 kn iz naknade za razvoj na vodoopskrbnom području općine Klana,

- 4.374.555,00 kn iz naknade za razvoj na vodoopskrbnom području ostalih suvlasnika Isporučitelja,

- 3.870.950,00 kn iz sredstava zajma Međunarodne banke za obnovu i razvoj (financiranje Projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području 2),

- 1.238.704,00 kn iz sredstava Hrvatskih voda (financiranje Projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području 2, potprojekt Rijeka - Grobnik),

- 1.858.056,00 kn iz sredstava Državnog proračuna,

- 3.628.800,00 kn iz sredstava Hrvatskih voda.«

Članak 3.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»U 2012. godini financirat će se gradnja komunalnih vodnih građevina na području općine Klana, kako slijedi:

Redni broj

Razvojni zahvat

Procijenjena vrijednost
ulaganja (kn)

1

2

3

1.

Poslovna zona Škalnica - nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju
vodovodnog ogranka

35.000

Ukupno

35.000

Gradnja komunalnih vodnih građevina iz stavka 1. ovoga članka financirat će se iz izvora i u iznosima kako slijedi:

- 35.000,00 kn iz naknade za razvoj na vodoopskrbnom području općine Klana.«

Članak 4.

Ove Izmjene i dopune Plana stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 021-01/12-01/47

Ur. broj: 2170-06-12-01-01

Klana, 20. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik

Dorijan Valenčić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=820&mjesto=51217&odluka=45
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr