SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 57. Petak, 28. prosinca 2012.
GRAD BAKAR
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

57.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11) i čl. 28. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 25/09, 37/09), Gradsko vijeće Grada Bakra na 36. sjednici održanoj 11. prosinca 2012. godine donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2013. godinu

I.OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2013. godinu (u daljnjem tekstu: Program) određuje se izgradnja objekata i uređenje komunalne infrastrukture na području Grada Bakra za 2013. godinu za:

. Javne površine,

. Nerazvrstane ceste,

. Javnu rasvjetu,

. Groblja.

Programom se utvrđuje:

-opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata i uređaja iz stavka 1. ovog članka,

-iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja djelatnosti.

II. JAVNE POVRŠINE

Članak 2.

Planirana izgradnja javnih površina za predviđeno razdoblje utvrđuje se kako slijedi:

Opis

Plan

1.

Dodatna ulaganja u javne površine

100.000,00

1.1.

Uređenje zelene površine na području Kukuljanovo - Gaj

100.000,00

2.

Uređenje Jaza u Bakru

1.830.000,00

2.1.

Nastavak izrade projektne dokumentacije za uređenje Jaza

30.000,00

2.2.

Uređenje Jaza u Bakru

1.800.000,00

3.

Dodatna ulaganja na održavanju rive Bakar

50.000,00

3.1.

Investiciono održavanje - riva Bakar

50.000,00

4.

Ulaganje u dječja igrališta

80.000,00

4.1.

Nabava sprava i opremanje dječjih igrališta

80.000,00

Ukupno:

2.060.000,00

Financijska sredstva u iznosu od 2.060.000,00 kuna osigurati će se na slijedeći način: 1.450.000,00 kuna iz sredstava naknade za koncesije i 610.000,00 kuna iz sredstava komunalnog doprinosa.

III. NERAZVRSTANE CESTE

Članak 3.

Planirana izgradnja nerazvrstanih cesta za predviđeno razdoblje utvrđuje se kako slijedi:

Opis

Plan

1.

Izgradnja nerazvrstanih cesta na području Kukuljanova

800.000,00

1.1.

Izrada projekata za rekonstrukciju ceste pored Doma Kukuljanovo

50.000,00

1.2.

Izrada projekata za izgradnju ceste na Kukuljanovu - od Tomina do vodospreme

20.000,00

1.3.

Izrada projekata za rekonstrukciju ceste ispred škole Kukuljanovo

30.000,00

1.4.

Rekonstrukcija ceste ispred škole Kukuljanovo

700.000,00

2.

Izgradnja nerazvrstanih cesta na području Hreljina

55.000,00

2.1.

Izrada projekata za izgradnju kružnog raskrižja na Meji

35.000,00

2.2.

Izrada projekata za izgradnju pristupne ceste Vatrogasnom domu Hreljin

20.000,00

3.

Izgradnja nerazvrstanih cesta na području Škrljeva

30.000,00

3.1.

Izrada projekata za izgradnju ceste Borići Škrljevo

30.000,00

4.

Uređenje autobusnih ugibališta

100.000,00

4.1.

Uređenje autobusnih ugibališta i postava čekaonica

100.000,00

5.

Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta u svrhu rješavanja oborinske odvodnje

50.000,00

5.1.

Izrada projektne dokumentacije za rješavanje oborinske odvodnje

50.000,00

6.

Izgradnja cesta na području Industrijske zone Kukuljanovo

4.175.000,00

6.1.

Izgradnja ceste B5.2

3.000.000,00

6.2.

Otkup zemljišta - izvlaštenje za platoe B

1.175.000,00

Ukupno:

5.210.000,00

Financijska sredstva u iznosu od 5.210.000,00 kuna osigurati će se na slijedeći način: 1.435.000,00 kuna iz sredstava komunalnog doprinosa i 3.775.000,00 kuna iz ostalih sredstava Proračuna Grada Bakra.

IV. JAVNA RASVJETA

Članak 4.

Planirana izgradnja - proširenje javne rasvjete na cijelom području Grada Bakra za predviđeno razdoblje utvrđuje se kako slijedi:

Opis

Plan

1.

Izrada projekata uštede električne energije za javnu rasvjetu

50.000,00

2.

Proširenje javne rasvjete prema zahtjevima građana

50.000,00

3.

Izgradnja javne rasvjete na cesti C1.1-C1.2

575.000,00

Ukupno:

675.000,00

Financijska sredstva u iznosu od 675.000,00 kuna osigurati će se iz sredstava komunalnog doprinosa.

VII. IZGRADNJA GROBLJA

Članak 5.

Planirana izgradnja groblja za predviđeno razdoblje utvrđuje se kako slijedi:

Opis

Plan

1.

Uređenje staza na grobljima

100.000,00

2.

Uređenje groblja Škrljevo

100.000,00

3.

Uređenje groblja Kukuljanovo

80.000,00

4.

Uređenje groblja Bakar

70.000,00

5.

Izrada projekata za uređenje groblja Zlobin

20.000,00

Ukupno:

370.000,00

Financijska sredstva u iznosu od 370.000,00 kuna osigurati će se na slijedeći način: 90.000,00 kuna iz sredstava prihoda od prodaje grobnih mjesta i 280.000,00 kuna iz sredstava komunalnog doprinosa.

Članak 6.

Za realizaciju Programa predviđena su sredstva u ukupnom iznosu od 8.315.000,00 kuna.

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu 01. siječnja 2013. godine, te će biti objavljen u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/09

Ur. broj: 2170-02-07/5-35

Bakar, 11. prosinca 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik

Milan Rončević, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=820&mjesto=51222&odluka=57
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr