SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 57. Petak, 28. prosinca 2012.
OPĆINA KLANA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

41.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 32. Statuta Općine Klana (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 33/09) Općinsko vijeće Općine Klana na sjednici održanoj 20. prosinca 2012. godine donijelo je

I. IZMJENE PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u Općini Klana za 2012. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te nabavke komunalne opreme na području Općine Klana za 2012. godinu za:

1. javne površine

2. nerazvrstane ceste

3. groblja

4. javnu rasvjetu

Ovaj program sadrži opis poslova s procjenom troškova za kupnju zemljišta i gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, nabavku komunalne opreme, te iskaz sredstava potrebnih za ostvarenje programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Sredstva potrebna za realizaciju ovog Programa su sljedeća:

- komunalni doprinos 400.000,00 kuna

- šumski doprinos 60.000,00 kuna

- vodni doprinos 10.000,00 kuna

- naknada za koncesiju 5.000,00 kuna

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. ovog Programa utrošit će se na sljedeći način:

1. Javne površine

a)otkup zemljišta za uređenje javnih
površina 35.000,00 kuna

izvori financiranja:

- komunalni doprinos 35.000,00 kuna

b)nabava javne dekorativne rasvjete 5.000,00 kuna

izvori financiranja:

- komunalni doprinos 5.000,00 kuna

c)geodetsko-katastarske usluge 25.000,00 kuna

izvori financiranja:

- komunalni doprinos 25.000,00 kuna

d)projektna dokumentacija 42.000,00 kuna

izvori financiranja:

- vodni doprinos 7.000,00 kuna

- šumski doprinos 25.000,00 kuna

e)Uređenje autobusne čekaonice na Brezi 5.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Komunalni doprinos 5.000,00 kuna

2. Nerazvrstane ceste

a)Radne zone (projektna dokumantacija,
urbanistički planovi) 170.000,00 kuna

izvori financiranja:

- komunalni doprinos 170.000,00 kuna

b)geodetsko-katastarske usluge 50.000,00 kuna

izvori financiranja:

- komunalni doprinos 50.000,00 kuna

c)projektna dokumentacija 50.000,00 kuna

izvori financiranja:

- komunalni doprinos 15.000,00 kuna

- šumski doprinos 35.000,00 kuna

d)sanacija potpornih zidova 55.000,00 kuna

izvori financiranja:

- komunalni doprinos 55.000,00 kuna

3. Groblja

a)oprema za uređenje i zaštitu 8.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Vodni doprinos 3.000,00 kuna

- Naknada za koncesiju 5.000,00 kuna

b)izrada novih ukopnih mjesta 40.000,00 kuna

izvori financiranja:

- komunalni doprinos 40.000,00 kuna

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-01/12-01/48

Ur. broj: 2170-06-12-01-01

Klana, 20. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik

Dorijan Valenčić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=820&mjesto=51217&odluka=41
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr