SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 20. Srijeda, 30. svibnja 2012.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
72. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Strojarske brodograđevne škole za industrijska i obrtnička zanimanja, Rijeka
71. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Građevinske tehničke škole, Rijeka
70. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Viktor Car Emin, Lovran
69. Odluka o imenovanju predsjednika Odbora za socijalno partnerstvo i civilno društvo
68. Odluka o razrješenju predsjednika Odbora za socijalno partnerstvo i civilno društvo
67. Odluka o mrtvozorenju na području Primorsko-goranske županije
66. Odluka o davanju suglasnosti tvrtki »Jadranka hoteli« d.o.o. na prenošenje obavljanja sporednih djelatnosti na plaži »Sunčana uvala«, Grad Mali Lošinj
65. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Kačjak u Dramlju, Grad Crikvenica
64. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Grand Hotela Adriatic, Grad Opatija
63. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje nudističke plaže ispred autokampa »Konobe«, Općina Punat
62. Zaključak Ur. broj: 2170/1-01-01/4-12-17
61. Odluka o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe i rasporedu sredstava za decentralizirano financiranje domova čiji je osnivač Primorsko-goranska županija u 2012. godini
60. Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji obračun Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2011. godinu
59. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2011. godinu
58. Odluka o utvrđivanju dana prestanka mandata članu Županijske skupštine i početku obnašanja dužnosti zamjeniku člana Županijske skupštine Primorsko-goranske županije
23. Ponovna javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja UPU-2 dio Praputnjak
22. Ponovna javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja UPU-1 Bakar
21. Izmjena Plana prijma u službu za 2012. godinu
20. Odluka o prestanku mandata članice Gradskog vijeća Grada Kraljevice i početku obnašanja dužnosti zamjenice članice Gradskog vijeća Grada Kraljevice
42. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja 17 - Supetarska Draga (NA 61 NA 63), Urbanističkog plana uređenja 18 - Supetarska Draga (NA 64 NA 65), Urbanističkog plana uređenja 19 - Supetarska Draga (NA 66 NA 67), Urbanističkog plana uređenja 20 - Supetarska Draga (NA 68 NA 69) i Urbanističkog plana uređenja 21 - Supetarska Draga (NA 615 NA 616)
41. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja 14 - Palit
40. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja 6 - Kampor (NA 71), Urbanističkog plana uređenja 7 - Kampor (NA 77), Urbanističkog plana uređenja 8 - Kampor (NA 78 NA 79 NA 710 NA 717) i Urbanističkog plana uređenja 9 - Kampor (NA 721 NA 722 NA 726 NA 727) + SRC u Kamporu (R63)
39. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja 5 - Barbat
38. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja 3 - Banjol (NA 32) i Urbanističkog plana uređenja 4 - Banjol (NA 33 NA 36)
37. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja 1 - Rab, Palit, Banjol
36. Prve Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
35. Prve Izmjene i dopune Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2012. godinu
34. Izmjene i dopune Programa javnih potreba Grada Raba u sportu za 2012. godinu
33. Izmjene i dopune Programa javnih potreba Grada Raba u kulturi za 2012. godinu
32. Prve Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Raba za razdoblje 2012.-2014.
31. Odluka o uređenju prometa na području Grada Raba
30. Odluka o prodaji suvlasničkog dijela nekretnine u vlasništvu Grada Raba
29. Izvještaj o izvršenju Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2011. godinu
28. Izvješće o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
27. Izvršenje Plana razvojnih programa Grada Raba za 2011. godinu
26. Izvješće o ostvarenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
25. Prve Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
16. Odluka o agrotehničkim mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu u Općini Lopar
15. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu parkiranja, organizaciji, uređenju i načinu naplate javnih parkirališta te blokiranju, deblokiranju, premještanju i čuvanju vozila na području Općine Lopar
14. Izmjene i dopune Projekcije Proračuna Općine Lopar za razdoblje 2012.-2014. godine
13. Odluka o I. Izmjeni i dopuni Proračuna Općine Lopar za 2012. godinu
12. Godišnji obračun Proračuna Općine Lopar za 2011. godinu
22. Odluka o određivanju službenika za informiranje
14. Odluka o izmjeni Odluke o određivanju rezervnih parkirališnih mjesta
13. Odluka o izmjeni Odluke o javnim parkiralištima na području Općine Omišalj i visini naknade za parkiranje vozila
24. Pravilnik o uvjetima postave putokaznih ploča

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr