SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 20. Srijeda, 30. svibnja 2012.
GRAD RAB
3B2 EDGAR HTML from KRALJEVICA 2642..2642

25.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 38/09, 79/09 i 153/09), Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 18/07) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 22. svibnja 2012. donijelo je

PRVE IZMJENE I DOPUNE
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2012. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se mjerila i način rasporeda prihoda za izgradnju objekata komunalne infrastrukture.

Članak 2.

Prihodi utvrđeni ovim Programom su: 5.130.000,00 kn

1. Komunalni doprinos 5.130.000,00 kn


UKUPNO: 5.130.000,00 kn

Članak 3.

Prihodi utvrđeni u članku 2. ovog Programa raspoređuju se na građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture po komunalnim djelatnostima kako slijedi:


A) JAVNE POVRŠINE 1.360.000,00 kn

Izvor: komunalni doprinos 1.360.000,00 kn


Poz. u proračunu

1. Izgradnja biciklističkih staza 118 30.000,00 kn

2. Uređenje oko groblja Barbat 118.1 100.000,00 kn

4. Izgradnja dječjeg igrališta 118.2 20.000,00 kn

5. Popločenje ispred škole 118.3 45.000,00 kn

6. Uređenje plaže Kampor - Mel 119 50.000,00 kn

7. Uređenje plaže Artić - Petrac 120 150.000,00 kn

8. Uređenje plaže Dumići 121 50.000,00 kn

9. Uređenje plaže Pudarica 122 50.000,00 kn

10. Uređenje plaže I, II i III Padova 123 370.000,00 kn

11. Uređenje plaže Kandarola 124 15.000,00 kn

12. Plaža Škver - Banova vila 124.1 270.000,00 kn

13. Uređaj za mjerenje temperature mora 125 10.000,00 kn

14. Rukohvat Bobotine - MO Rab 171 15.000,00 kn

15. Mali komunalni programi - MO Rab 172 85.000,00 kn

16. Uređenje šetnice i plaže u Palitu MO Palit 176 100.000,00 kn


B) NERAZVRSTANE CESTE 1.971.000,00 kn

Izvor: komunalni doprinos 1.971.000,00 kn


Poz. u proračunu

1. Održavanje nerazvrstanih cesta - Program Dundovo 127 200.000,00 kn

2. Uređenje i rekonstrukcija ceste Mućel-Markunići-Matkići 129 5.000,00 kn

3. Otkup zemljišta za izgradnju cesta 130 410.000,00 kn

4. Asfalti 131 418.000,00 kn

5. Projektna dok.za izgradnju nogostupa Snuga - vatrogasni dom 131.1 50.000,00 kn

6 Nogostup Petra - Snuga 131.2 100.000,00 kn

7. Izgradnja dijela ceste Vodenča 133 250.000,00 kn

8. Učešće u izgradnji županijske ceste 134 200.000,00 kn

9. Asfalt - MO Barbat 164 200.000,00 kn

10. Asfalt - MO Kampor 181.1 73.000,00 kn

11. Asfalt - MO S.D.Donja 183 35.000,00 kn

12. Asfalt - MO S.G.Donja 186 30.000,00 kn


C) GROBLJA 200.000,00 kn

Izvori: komunalni doprinos 200.000,00 kn


Poz. u proračunu

1. Izrada mrtvačnica i uređenje groblja 136 200.000,00 kn


D) JAVNA RASVJETA 1.599.000,00 kn

Izvori: komunalni doprinos 1.599.000,00 kn


Poz. u proračunu

1. Rekonstrukcija ormarića JR 140 100.000,00 kn

2. Elektroenergetska suglasnost 141 50.000,00 kn

3. Materijal i dijelovi za novogodišnju i svečanu rasvjetu 143 30.000,00 kn

4. Proširenje javne rasvjete 144 780.000,00 kn

5. Zamjena ferala u starom gradu 144.1 150.000,00 kn

6. Proširenje JR, 15 rasvjetnih tijela na postojeće stupove - MO Banjol 161 30.000,00 kn

7. Proširenje JR - MO Barbat 168 50.000,00 kn

8. Proširenje javne rasvjete - MO Rab 169 150.000,00 kn

9. Proširenje JR - MO Palit 173 150.000,00 kn

10. Proširenje JR - MO Mundanije 182.1 44.000,00 kn

11. Proširenje JR - MO S.D.Donja 185 50.000,00 kn

12. Proširenje JR - MO S.G.Donja 187 15.000,00 kn


Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-06/12-01/03

Ur. broj: 2169-01-02-01-12-10

Rab, 22. svibnja 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Berislav Dumić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=783&mjesto=51280&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr