SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 20. Srijeda, 30. svibnja 2012.
GRAD RAB
3B2 EDGAR HTML from KRALJEVICA 2642..2642

30.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 38/09 i 153/09) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09), Gradsko vijeće Grada Raba na sjednici održanoj dana 22. svibnja 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o prodaji suvlasničkog dijela nekretnine
u vlasništvu Grada Raba

Članak 1.

Grad Rab prodat će suvlasnički dio nekretnine u vlasništvu Grada Raba i to: dio od 90/288 dijela nekretnine označene kao k.č. 87 zgr, kuća sa 126 m2, upisane u zk. ul. 89 k.o. Rab - Mundanije, u naravi stambeni prostor u dijelu prizemlja i dijelu kata neto korisne površine od 66,44 m2 . Početna cijena za nekretninu iznosi 55.421,81 e.

Jamčevina se plaća u iznosu od 5% od utvrđene početne cijene i plaća se na račun Grada Raba.

Članak 2.

Utvrđuje se da će nekretnina biti prodana putem javnog natječaja, koji će se objaviti u dnevnom tisku, na oglasnoj ploči Grada Raba te web stranici Grada Raba.

Članak 3.

Na temelju ove Odluke, a nakon provedenog natječajnog postupka kojeg će provesti stručne službe Grada Raba, ovlašćuje se gradonačelnik Grada Raba da u ime Grada Raba, kao prodavatelja, zaključi kupoprodajni ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem.

O rezultatima natječaja bit će obaviješteno Gradsko vijeće Grada Raba.

Grad Rab zadržava pravo poništenja ovog natječaja bez posebnog obrazloženja ponuditeljima te nije obvezan prihvatiti niti jednu ponudu za kupnju nekretnine u kojem slučaju ne snosi bilo kakvu odgovornost prema ponuditeljima.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-06/12-01/03

Ur. broj: 2169-01-02-01-12-01

Rab, 22. svibnja 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Berislav Dumić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=783&mjesto=51280&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr