SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 20. Srijeda, 30. svibnja 2012.
GRAD RAB
3B2 EDGAR HTML from KRALJEVICA 2642..2642

28.

Na temelju čanka 30. st. 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/ 00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 38/09, 79/ 09 i 153/09) i čl. 22 Statuta Grada Raba (»Službene novine PGŽ« broj 27/09), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 22. svibnja 2012. godine usvojilo je

IZVJEŠĆE
o ostvarenju Programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu

I. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. g. usvojen je na sjednici Gradskog vijeća 16. 12. 2010. g. te objavljen je u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« broj 50 od 20. 12. 2010, a njegova Izmjena i dopuna donesena je na sjednici Gradskog vijeća dana 10. 11. 2011. g. i objavljena je u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« broj 38 od 18. 11. 2011.

II. OSTVARENJE PLANIRANIH PRIHODA I RASHODA

**** tablica se nalazi na kraju dokumenta ****

Nerealizirani dio Programa odnosi se na:

1. Izgradnja biciklističkih staza (izgradnju staza je financirala TZ)

2. Izgradnja parkirališta ispred škole (nije postignut dogovor s lučkom upravom)

3. Izgradnja trotoara uz županijsku cestu (financirala ŽUC)

Dio od 596.362,96 kn financiran je iz ostalih izvora.

Investicije koje su u tijeku kao i investicije koje nisu započele i čiji se početak očekuje u idućoj godini prenijeti će se u 2012. g. kroz izmjene Programa.

Klasa: 023-06/12-01/03

Ur. broj: 2169-01-02-01-12-15

Rab, 22. svibnja 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Berislav Dumić, v. r.

 

Izvješće o ostvarenju Programa   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=783&mjesto=51280&odluka=28
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr