SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 20. Srijeda, 30. svibnja 2012.
OPĆINA LOPAR
3B2 EDGAR HTML from Rab 2643..2724

13.

Temeljem članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 32. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/ 09 i 35/09), Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj 21. svibnja 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
O I. IZMJENI I DOPUNI PRORAČUNA
OPĆINE LOPAR ZA 2012. GODINU

Članak 1.

Prihodi i primici, te rashodi i izdaci raspoređuju se kako slijedi:

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2012.
I. OPĆI DIO

* tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Rashodi i izdaci Proračuna u iznosu od =21,953.050,00 kuna, u posebnom dijelu Proračuna, raspoređuju se po nositeljima i korisnicima kako slijedi:

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2012.
II. POSEBNI DIO

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Izmjene i dopune Proračuna Općine Lopar za 2012. godinu stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/12-01/01

Ur. broj: 2169/02-01/12-10

Lopar, 21. svibnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Damir Paparić, prof., v.r.

 

Odluka o I. Izmjeni i dopuni   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=783&mjesto=51281&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr