SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 20. Srijeda, 30. svibnja 2012.
OPĆINA VIŠKOVO
3B2 EDGAR HTML from Rab 2643..2724

24.

Na temelju odredbi Pravilnika o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (»Narodne novine« broj 33/05), članka 5. i 9. Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 4/96) i članka 51. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09), Općinski načelnik Općine Viškovo dana 11. svibnja 2012. godine donosi

PRAVILNIK
O UVJETIMA POSTAVE PUTOKAZNIH PLOČA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju uvjeti postave putokaznih ploča na području radnih zona na području Općine Viškovo, a u svrhu učinkovitijeg načina obavještavanja o korisnicima radnih zona.

Članak 2.

Pravilnikom se propisuje oblik, boja, dimenzije i postavljanje putokaznih ploča na nerazvrstanim cestama na području radnih zona.

Članak 3.

Putokazne ploče postavljaju se u skladu s odredbama čl. 10. Pravilnika o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 33/05).

Članak 4.

Putokazne ploče postavljaju se na križanju, na mjestu na kojem počinje prilaz tvrtki, objektu ili terenu na koji se odnose.

Članak 5.

Putokazne ploče postavljaju se tako da sudionicima u prometu daju prethodne obavijesti, obavijesti o smjeru kretanja te da označe tvrtku, objekt ili teren na koji se odnose.

Članak 6.

Putokazne ploče postavljaju se na dva stupa, koji se, prema potrebi, dodatno učvršćuju sa kosnicima.

Članak 7.

Na iste se stupove smije postaviti najviše pet (5) putokaznih ploča.

Članak 8.

Dimenzija pojedine putokazne ploče je 150x30 cm, pravokutnog su oblika, oblik i izgled usklađen je sa odredbama Pravilnika o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 33/05).

Članak 9.

Osnovna boja putokaznih ploča je bijela sa natpisima crne boje. Na istoj ploči može se umetnuti zaštitni znak tvrtke, objekta ili terena (logotip). Rješenje zaštitnog znaka tvrtke korisnik zone dužan je dostaviti Općini Viškovo, u originalnim bojama, a na način primjeren za reprodukciju i tisak.

Članak 10.

Putokazne ploče izvode se sa klasom i retrorefleksije.

Članak 11.

Organizaciju dobave, postave i održavanje putokaznih ploča vrši isključivo Općina Viškovo.

Članak 12.

Troškove dobave, postave i održavanja konstrukcije (stupovi, kosnici) za putokazne ploče snosi Općina Viškovo.

Troškove dobave, postave, održavanja i eventualnu zamjenu oštećenih lamela putokaznih ploča snosi korisnik radne zone na osnovu ponude i troškovnika za navedene radove.

Korisnik zone na putokaznu ploču ne plaća naknadu predviđenu po čl. 39. Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Viškovo (SN PGŽ 4/96).

Članak 13.

Putokazne ploče koje nisu usklađene sa ovim Pravilnikom, a zateknu se na cestama na dan njegovog donošenja moraju se ukloniti do 31. srpnja 2012. godine.

Članak 14.

Uklanjanje putokaznih ploča navedenih u članku 13. vrši korisnik na koga se putokazna ploča odnosi, a ako to ne učini do predviđenog roka, uklanjanje će izvršiti Općina Viškovo o trošku korisnika, a na osnovi troškovnika za navedene radove.

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-05/12-01/15

Ur. broj: 2170-09-01/01-12-6

Viškovo, 11. svibnja 2012.

Općinski načeknik
Goran Petrc, prof., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=783&mjesto=51216&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr