SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 20. Srijeda, 30. svibnja 2012.
GRAD RAB
3B2 EDGAR HTML from KRALJEVICA 2642..2642

40.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 22. svibnja 2012. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o izradi
Urbanističkog plana uređenja 6 - Kampor (NA 7
1
),
Urbanističkog plana uređenja 7 - Kampor (NA 7
7
),
Urbanističkog plana uređenja 8 - Kampor (NA 7
8
NA 79
A 7
10
NA 717) i Urbanističkog plana uređenja 9
- Kampor (NA 7
21
NA 722 NA 726 NA 727)
+ SRC u Kamporu (R6
3
)

Članak 1.

U Odluci o izradi Urbanističkog plana uređenja 6 - Kampor (NA 71), Urbanističkog plana uređenja 7 - Kampor (NA 77), Urbanističkog plana uređenja 8 - Kampor (NA 78 NA 79 NA 710 NA 717) i Urbanističkog plana uređenja 9 - Kampor (NA 721 NA 722 NA 726 NA 727) + SRC u Kamporu (R63) (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 50/10 i 5/12) u članku 4. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi: »Obuhvat Plana potrebno je prilagoditi podlozi na kojoj će se izraditi Plan, utvrđenoj člankom 9. ove Odluke.«.

Članak 2.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»Za izradu Plana koristit će se stručne podloge izrađene za potrebe izrade Prostornog plana Primorsko-goranske županije i Prostornog plana uređenja Grada Raba.«.

Članak 3.

Članak 9. mijenja se i glasi:

»Plan je sukladno Pravilniku o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04) potrebno izraditi na Hrvatskoj osnovnoj karti (HOK) u mjerilu 1:5000.«.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-06/12-01/03

Ur. broj: 2169-01-02-01-12-19

Rab, 22. svibnja 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Berislav Dumić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=783&mjesto=51280&odluka=40
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr