SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 20. Srijeda, 30. svibnja 2012.
OPĆINA LOPAR
3B2 EDGAR HTML from Rab 2643..2724

15.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 106/03, 129/05, 109/07, 125/08 i 150/11), članka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08, 74/11), članka 3. stavak 13. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/ 03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09 i 49/11), Odluke o uređenju prometa na području Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/09) te članka 32. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 35/09) Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj dana 21. svibnja 2012., donijelo je

ODLUKU
o izmjenamai dopunama
Odluke o uvjetima i načinu parkiranja, organizaciji,
uređenju i načinu naplate javnih parkirališta te blokiranju,
deblokiranju, premještanju i čuvanju vozila na području Općine Lopar

Članak 1.

U Odluci o uvjetima i načinu parkiranja, organizaciji, uređenju i načinu naplate javnih parkirališta te blokiranju, deblokiranju, premještanju i čuvanju vozila na području Općine Lopar(»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 08/09) u daljnjem tekstu: Odluka u članku 3. iza zareza točke 9. dodaje se točka »10. parkiralište Barsi-Ciganka«.

Članak 2.

U članku 5. Odluke pod 0. zona iza zareza točke 1. dodaje se točka »1a. parkiralište Barsi-Ciganka«.

Članak 3.

U članku 8. Odluke briše se:

- »Obavijest o načinu isticanja parkirne karte«.

Članak 4.

Članak 10. Odluke mijenja se u točkama 1., 2., 3. i glasi:

1. Na parkiralištu iz članka 5. točka 8.:

- za osobna i kombi vozila najviše 40,00 kn po danu ili 10,00 kn po satu.

2. Na parkiralištima iz članka 5. točke 1., 1a, 2., 3., 4., 5., 6.

- za osobna i kombi vozila najviše 40,00 kn za cjelodnevno parkiranje ili 10,00 kn po satu.

- za autobuse i kamione 100,00 kn za cjelodnevno parkiranje ili 20,00 kn po satu.

Izvršitelj može naplaćivati parkiranje i po povlaštenim cijenama, koje, s uključenim PDV-om, mogu iznositi najviše:

I. zona

- 1.000,00 kn sezonska karta,

II. zona

- 500,00 kn sezonska karta

3. Stanovnici sa prebivalištem na području Općine Lopar imaju pravo na popust od 50% na utvrđene cijene sezonskih parkirnih karata za najviše jednu kartu na temelju predočenja osobne iskaznice i prometne dozvole od Policijske postaje Rab.

U članku 10. točka 4. Odluke briše se.

U istom članku 10. Odluke »Cijenu parkiranja, u okvirima utvrđenim ovim člankom, određuje izvršitelj« zamijenjuje se sa »Suglasnost na prijedlog cijena parkiranja izvršitelja daje Jedinstveni upravni odjel«.

Članak 5.

U članku 11. Odlukeiza riječi »Mul« dodaje se »i Melak«

U istom članku brojka »5« zamijenjuje se brojkom »15«.

Članak 6.

U članku 14. stavak 1. riječi »službenika jedinice lokalne samouprave« zamjenjuju se sa »prometnog redara«.

U članku 14. stavak 3. Odluke godina »2008« zamjenjuje se riječju »tekuću«.

Članak 7.

U preostalom dijelu Odluka ostaje neizmijenjena.

Članak 8.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 8 dana od objavljivanja.

Klasa: 011-03/12-01/01

Ur. broj: 2169/02-01/12-12

Lopar, 21. svibnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Damir Paparić, prof., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=783&mjesto=51281&odluka=15
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr