SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 20. Srijeda, 30. svibnja 2012.
GRAD BAKAR
3B2 EDGAR HTML from PGZ 2514..2639

22.

Na temelju članka 86. i 93. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i Zaključka gradonačelnika Grada Bakra KLASA: 022-01/12-01/21, URBROJ: 2170/02-03-12-2 od 30. svibnja 2012. godine Upravni odjel za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju Grada Bakra objavljuje

PONOVNU JAVNU RASPRAVU O
PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA
UREĐENJA UPU-1 BAKAR

1. Predmet ponovne javne rasprave je usklađenje granica građevinskih područja naselja Bakar sa II. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Bakra.

2. Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja UPU-1 BAKAR, započinje 13. lipnja 2012. g. i traje do 28. lipnja 2012. g. organiziranjem javnog uvida i javnog izlaganja.

3. Javni uvid u Prijedlog Urbanističkog plana uređenja UPU-1 BAKAR, održat će se u Vijećnici Grada Bakra, Bakar, Primorje 39, II. kat, od 13. do 28. lipnja 2012. g. ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8,00 do 11,00 sati i utorkom i četvrtkom od 12,00 do 15,00 sati.

4. Javno izlaganje Prijedloga Urbanističkog plana uređenja UPU-1, BAKAR, održat će se u četvrtak, 14. lipnja 2012. g. u 17,00 sati u maloj sali sportske dvorane Pomorske škole u Bakru, Nautička 14.

5. Sukladno odredbi članka 93. st. 4. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) novi prijedlozi i primjedbe na izmijenjeni Prijedlog Urbanističkog plana uređenja UPU- 1 BAKAR mogu se podnositi samo u svezi s izmjenama povodom prihvaćenih primjedbi iznesenih u prvoj javnoj raspravi.

6. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Urbanističkog plana uređenja UPU-1 BAKAR mogu se dati u zapisnik na javnom izlaganju, postavljanjem pitanja na javnom izlaganju, upisati u Knjigu primjedbi koja će biti izložena uz Prijedlog plana te dostaviti pismeno na adresu: Grad Bakar, p.p. 6, 51222 Bakar, s naznakom »Ponovna javna rasprava za UPU-1 BAKAR« do zaključno 28. lipnja 2012. g.

7. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani s imenom i prezimenom te adresom pošiljatelja neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

8. Nadležna državna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima, tijela jedinice lokalne i područne samouprave dostavljaju pisano očitovanje na prijedlog UPU-a na gore navedenu adresu do zaključno 29. lipnja 2012. g. Ukoliko se do ovog roka ne dostave pisana očitovanja smatrat će se da nemaju primjedbi.

9. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju Grada Bakra, Bakar, Primorje 39 ili na telefon 051/455-710

Klasa: 350-02/07-01/19

Ur. broj: 2170/02-07-12-45

Bakar, 30. svibnja 2012.

Pročelnica
Aranka Velkovski, ing. građ., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=783&mjesto=51222&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr